СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Петришин Олександр  Віталійович

Петришин

Олександр Віталійович

Президент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри теорії держави та права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки України

Народився 30 квітня 1960 р. у м. Городку Хмельницької області. У 1985 р. закінчив Харківський юридичний інститут, у якому пройшов шлях від стажиста-дослідника до професора. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1999 р. — докторську. У 1999 р. розпочав працювати в Академії правових наук України, де спочатку обіймав посаду начальника управління планування та координації правових досліджень, а з 2000 р. — заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування. У 2002–2007 рр. працював головним ученим секретарем та одночасно професором кафедри теорії держави й права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. У 2007–2010 рр. — віце-президент, згодом — перший віце-президент, а з 2016 р. — президент Національної академії правових наук Украї­ни. Водночас очолює кафедру теорії держави та права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. У 2002 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2004 р. — дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України.

У колі наукових інтересів Олександра Віталійовича — методологія правових досліджень, громадянське суспільство, права та свободи людини й громадянина, верховенство права, загальна теорія державної служби. Засновник наукової школи, яка відома не лише в Украї­ні, а й за кордоном — під його керівництвом захищено 8 докторських та 39 кандидатських дисертацій. Автор близько 300 праць, серед яких 50 монографій та підручників, заступник головного редактора та співавтор загальноакадемічного 5-томного видання «Правова система України: історія, стан та перспективи» (2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.)) та 5-томного видання «Правова доктрина України» (2013 (укр.), 2015 (англ.)), відповідальний секретар редакційної колегії 20-томного видання «Велика українська юридична енциклопедія». Голова та член редакційних колегій низки вітчизняних наукових видань та міжнародного юридичного журналу «The Baltic journal of law». Олександр Петришин є постійним учасником, а також ініціатором всеукраїнських та міжнародних наукових заходів. Член Комітету з Державних премій України в галузі науки й техніки, Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, спеціалізованої вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Працював в експертній раді в галузі юридичних наук та Президії ВАК України. Брав участь у розробці проектів змін та доповнень до Конституції України та низки законопроектів. За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову й педагогічну діяльність Олександр Віталійович нагороджений почесними грамотами Верховної Ради України (2003), Кабінету Міністрів України (2010), Міністерства освіти і науки України (2006), відзнаками Національної академії наук України (2017) і Голови Конституційного Суду України (2017), почесним знаком Служби безпеки України (2009). Лауреат Державної премії в галузі науки й техніки України (2011) та Премії імені Ярослава Мудрого (2004, 2011).

Oleksandr V. Petryshyn
President of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Head of the Department of Theory of State and Law, the Yaroslav Mudryi National Law University, DSc (Law), Professor, Honoured Scientist of Ukraine.
Legal specialisation: constitutional law, theory of state and law, general theory of civil service.