СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Паньонко Ігор  Михайлович

Паньонко

Ігор Михайлович

Завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», суддя Третейського суду при Торгово-промисловій палаті України, кандидат юридичних наук, доцент

Завдяки великому досвіду практичної діяльності та високому дослідницькому потенціалу Ігор Михайлович Паньонко багато років здійснює професійну підготовку юристів. Розуміючи важливе значення права й законності в житті суспільства, їхній захист вважає своїм обов’язком та щоденною роботою. Народився 19 червня 1957 р. у с. Бортники Тлумацького району Івано-Франківської області. З дитинства поважав і захоплювався представниками юридичної професії як оборонцями справедливості в суспільстві та рівності перед законом. Але стежки долі повернули на інше. У 1974 р. вступив на механічний факультет Івано-Франківського інституту нафти й газу. Навчався за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», освоюючи досягнення найважливішої комплексної галузі обробної промисловості з довгою історією. Трудовий шлях розпочав інженером-конструктором ВО «Прикарпатпромарматура» в м. Львові. Мрія дитинства про фах юриста реалізувалась, коли в 1993 р. закінчив Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Здобувши відповідну освіту, працював на керівних посадах у міліції: у патрульно-­постовій службі, медичному

витверезнику, окремій конвойній роті, відділі кадрів, а далі призначений заступником начальника львівської міліції по кадрах. Щоб ділитися багатим практичним досвідом із новим поколінням оборонців закону, перейшов на викладацьку роботу до Львівського державного університету внутрішніх справ. Високий рівень професійної підготовки, педагогічний талант та організаторські здібності посприяли стрімкому сходженню кар’єрними сходинками від старшого викладача до завідувача кафедри цивільного права та процесу. Ігор Паньонко спеціалізується в галузі теорії держави й права, трудового права та господарського судочинства. У 2000 р. захистив дисертаційне дослідження на тему «Апарат управління Запорізької Січі (середина XVI ст. — 1775 р.)» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Авторству правника належить монографія, 7 навчальних посібників та понад 70 публікацій. З 2005 р. — доцент кафедри цивільного права та процесу. Ігор Михайлович працює завідувачем кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка». Очолювана спеціалістом кафедра, ураховуючи потребу забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян у сучасних умовах, впроваджує передові методики викладання правових дисциплін для підготовки бакалаврів та магістрів за напрямом «Право». З основною діяльністю успішно поєднує роботу суддею Третейського суду при Торгово-промисловій палаті України. Професійні досягнення Ігоря Михайловича відзначені нагородами МВС України, грамотою Львівської обласної ради та численними грамотами Союзу юристів України. Правник бере активну участь у громадських проектах. Він — член Ротарі-клубу «Львів-Леополіс», який провадить харитативно-благочинну діяльність, і товариства «Гуцульщина» суспільно-культурної спрямованості. Разом із дружиною Вірою виховав доньку Надію, котра здобула кваліфікацію юриста у Львівському державному університеті внутрішніх справ, але працює ерго­терапевтом за другою освітою, а також — сина Святослава. Ігор Михайлович захоплюється філателією й досягнув у ній серйозних висот — є віце-президентом Асоціації філателістів України та головою правління Львівського обласного товариства Асоціації філателістів України. Його життєвий девіз: «Немає меж для вдосконалення».

IGOR M. PANONKO
Head of the Department of Civil Law and Procedure, the Educational and Scientific Institute of Law and Psychology, the Lviv Polytechnic National University, Judge of the Arbitral Tribunal at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine, PhD (Law), Assistant Professor.
Legal specialisation: theory of state and law, ­labour and economic law.