СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ




Миркушіна Наталія  Станіславівна

Миркушіна

Наталія Станіславівна

Голова Хорольського районного суду Полтавської області

Професійна майстерність, незаангажованість та високий кваліфікаційний рівень Наталії Станіславівни визначають її суддівську діяльність, де головний орієн­тир — забезпечення кожному права на чесний суд та поваги до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією. Здійснюючи правосуддя винятково на засадах верховенства права, голова суду сприяє розвитку громадянського суспільства, демократії та справедливості. Народилася 22 грудня 1960 р. у м. Горлівка Донецької області. У 1980 р. вступила на юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила в 1985 р. за спеціальністю «Правознавство» з дипломом із відзнакою та кваліфікацією спеціаліста. Здобувши відповідний юридичний досвід, обійняла посаду голови Хорольського районного суду Полтавської області, а також працює слідчим суддею. Розглядає кримінальні, цивільні та адміністративні справи. Понад рік самостійно здійснює правосуддя, хоча згідно зі штатним розкладом навантаження має розподілятися на 4 суддів. У 2016 р. Наталія Станіславівна взяла участь у конкурсі на зайняття 120 вакантних посад суддів відповідних касаційних судів у складі Верховного Суду, оголошеному Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, та пройшла кваліфікаційне оцінювання. За його результатами вона визнана здатною здійснювати правосуддя в Касаційному кримінальному суді в складі Верховного Суду — суді вищого рівня, а тому

суддя Хорольського районного суду Полтавської області підтвердила відповідність посаді, яку обіймає. Упродовж перебування на посаді судді постійно вдосконалювала фахову компетентність та проходила додаткову підготовку, про що має відповідні сертифікати й свідоцтва. Так, пройшла курси підвищення кваліфікації «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванням тероризму» в Навчально-методичному центрі Держслужби фінансового моніторингу України (2012), а також низку заходів, присвячених періодичному навчан­ню суддів для підвищення рівня кваліфікації — підготовку суддів, обраних на посаду безстроково, за програмою для суддів місцевих загальних судів (2014), тренінг «Докази й доказування в кримінальному провадженні в суді першої інстанції» (2015), семінар «Цивільний процесуальний кодекс: нові тенденції та особливості застосування» (2018) в Національній школі суддів України м.?Харків; семінари «Застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійснення правосуддя» (2014) та «Цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей» (2016) в Національній школі суддів України м. Чернівці; семінар «Зміцнення потенціалу правоохоронних органів України в боротьбі з торгівлею людьми (особливо дітьми) через посилення національного механізму взаємодії для надання допомоги постраждалим» (2017) в Національній школі суддів України м. Полтава. Наталія Миркушіна бере активну участь у діяльності професійних об’єднань. Суддя є членом Асоціації правників України та учасницею багатьох заходів, організованих Радою суддів України та іншими суддівськими організаціями. Так, на виставці художніх робіт суддів-митців, що відбулася у 2017 р. під час проведення XIV позачергового з’їзду суддів України, вона представила картину, яку високо оцінив керівник проектів «Справедливе правосуддя» та «Нове правосуддя» Девід Майкл Вон. Наталія Станіславівна не тільки побудувала успішну кар’єру, а й створила сім’ю, де одне одного поважають та підтримують. Її життєве кредо: «Ad augusta per angusta» («Через труднощі — до високого»).

NATALIIA S. MYRKUSHINA
Head of the Khorol District Court, Poltava region.
Legal specialisation: criminal, civil and administrative law.