СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Микитюк Микола  Андрійович

Микитюк

Микола Андрійович

Начальник кафедри Інституту управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, полковник, кандидат юридичних наук, доцент

В основу багаторічної науково-педагогічної діяльності очільника кафедри ліг принцип високого служіння державі й суспільству. А його професійний шлях став переконливим свідченням, що наполегливість — запорука успіху. Народився 4 грудня 1974 р. у с. Баланівка Бершадського району Вінницької області в сім’ї колгоспників Андрія Порфировича та Ганни Михайлівни. У 1992 р. вступив до Гайворонського машинобудівного технікуму, який закінчив у 1997 р., здобувши середню спеціальну освіту й кваліфікацію техніка-технолога зварювального виробництва. З 1992 до 1994 рр. проходив строкову військову службу в збройних силах у м. Бердичів. Після завершення навчання в технікумі працював водієм в агрофірмі «Колос» у рідному селі. З 1998 до 2002 рр. був курсантом факультету № 1 «Боротьба з економічними злочинами» Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, де здобув кваліфікацію юриста за спеціальністю «Правознавство». Після закінчення обіймав різні посади в інституті. У 2003 р. рішенням ученої ради направлений на навчання до ад’юнктури Навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ

України, який закінчив у 2006 р. Після цього призначений на посаду начальника курсу Центру первинної професійної підготовки (ЦППП) Львівського державного університету внутрішніх справ, а у 2007 р. — викладача ЦППП. З 2008 до 2010 рр. працював на різних науково-педагогічних посадах кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1. Тоді ж успішно захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Владні повноваження Державної автомобільної інспекції МВС України: проблеми, теорії та практики реалізації у забезпеченні безпеки дорожнього руху» за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». У 2010 р. відряджений для подальшої служби до Управління державної охорони України. Займався науково-педагогічною роботою на кафедрі № 1 Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладав низку дисциплін, серед яких адміністративне право та процес, правове забезпечення охоронної діяльності та безпеки й управління охоронною діяльністю та безпекою. У 2015 р. Миколі Андрійовичу присвоєно вчене звання доцента кафедри охоронної діяльності та безпеки. З 2015 р. очолює кафедру Інституту Управління державної охорони України. Активно провадить наукову діяльність та є автором понад 50 праць, зокрема статей і доповідей: «Суб’єкт владних повноважень ДАІ щодо забезпечення безпеки дорожнього руху», «Адміністративно-правова відповідальність у сфері забезпечення інформаційної безпеки: постановка проблеми», «Основні аспекти інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні» та інших. Крім того, виступив співавтором навчального посібника «Організація та здійснення державної охорони». Як учасник бойових дій брав участь в антитерористичній операції й захищав територіальну цілісність та суверенітет країни в східних і південно-східних областях у 2014 р. За вагомий внесок у розвиток органів внутрішніх справ та управління державної охорони України відзначений багатьма нагородами, а саме: відомчою заохочувальною відзнакою ОВС «За відзнаку в службі» ІІ ступеня (2009), медалями МААК «За міжнародну співпрацю в правоохоронній діяльності» (2015) і «За сприяння органам внутрішніх справ» (2017), відзнаками УДО «За відзнаку в службі» (2016) та «За особливі заслуги» (2017), а також Президента України «За участь в антитерористичній операції» (2017). Великий життєвий досвід і знання Микола Андрійович передає доньці Анні, котру виховує за законами правди й справедливості.

MYKOLA A. MYKYTIUK
Chairman of the Department, the Institute of Management State Guard of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, PhD (Law), Ass. Professor, Colonel.
Legal specialisation: administrative law and procedure.