СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Кривобок Володимир  Васильович

Кривобок

Володимир Васильович

Голова ради Харківської обласної організації Союзу юристів України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, державний радник юстиції 2 класу, почесний працівник прокуратури України

Володимир Васильович Кривобок майже 30 років життя віддав служінню закону і правопорядку, утвердженню справедливості й боротьбі зі злочинніс­тю, пройшов шлях від стажиста слідчого прокуратури Крюковського району м. Кременчука до прокурора Полтавської, Донецької та Харківської областей. Головний принцип його життя — професіо­налізм і порядність: «Закон, закон і ще раз закон», — завжди наголошує Володимир Васильович. Володимир Кривобок народився 2 березня 1948 р. в м. Кремен­чуці Полтавської області. Перш ніж здобу­ти фах юриста, Володимир Васильович пройшов довгий трудовий шлях, що дало йому змогу в майбутньому успішно працювати на правовій ниві. Його життєвий девіз — «менше слів, більше справ». Трудовий шлях В.В. Кривобок розпочав у 1964 р. токарем на Кременчуцькому заводі. Упродовж 1967–1969 рр. проходив службу в лавах Радянської армії. Потім шість років працював на комсомольській ро­боті в рідному місті — пройшов шлях від секретаря первинної комсомольської організації до секретаря міськкому комсомолу.

Після демобілізації Володимир Кривобок вступає на юридичний факультет Київського державного уні­верситету імені Тараса Шевченка, який він закінчив у 1976 р. за спеціальністю «Правознавство». Пото­му з відзнакою закінчив магістратуру Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 1975 р. Володимир Васильович Кривобок працює в органах прокуратури, спочатку стажистом слідчого прокуратури (1975–1976), потім працює помічником прокурора Крюковського ра­йону м. Кременчука (1976–1978). Згодом обіймає посади прокурора Миргородського району Полтавської області (1978–1981), понад 10 років посаду першого заступника прокурора Полтав­ської області (1981–1985; 1990–1996), прокурора Полтавської облас­ті (1985–1990), прокурора Донецької області (1996–1997), прокурора Харків­ської області (1997–2003). З 2003 р. Володимир Васильович очолює раду Хар­ківської обласної організації Союзу юристів України, яка об’єднує професіоналів правової сфери України. Практичну роботу в органах прокуратури В.В. Кри­вобок успішно поєднував з дослідженням теоретичних аспектів правознавства, у 1989 р. було затверджено тему кандидатської дисертації «Діяльність прокурора по забезпеченню відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином». Володимир Кривобок — кан­дидат юридичних наук (1997), заслужений юрист Украї­ни (2001), до­цент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член координаційної ради Між­народного союзу юристів, державний радник юстиції 2 класу. Автор 22 публікацій, з них 18 наукових і 4 — навчально-методичних. За сумлінну працю на ниві охорони законності та правопорядку В.В. Кривобок нагороджений медаля­ми «Ветеран праці», «За мужність в охороні державно­го кордону України», «10 років Внутрішніх військ МВС України», «10 років міліції України», орденом святого рівноапостольного князя Володимира III і II ступенів, «Різдво Христове — 2000» II ступеня, численними почес­ними грамотами ЦК ВЛКСМ. Лауреат регіонального рейтингу «Харків’янин століття» (2001) та «Харків’янин року» (2001, 2009) у номінації «Державні і суспільні діячі». Одружений. Донька продовжує життєвий шлях батька: здобула професію юриста, працює доцентом кафедри цивільного права № 1 в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Професійне кредо Володимира Васильовича: «Слу­жити праву, народу, а не прислуговуватися».

Volodymyr V. Kryvobok
Chairman of the Board of Kharkiv Regional Organisation of the Union of Lawyers of Ukraine, PhD (Law), State Councillor of Justice, 2nd class, Honoured Lawyer of Ukraine, Honorary Worker of the Prosecutor’s Office of Ukraine.
Legal specialisation: prosecutor’s oversight of compliance with laws, matters of the organisation of judicial and law-enforcement bodies.