СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Крегул Юрій  Іванович

Крегул

Юрій Іванович

Завідувач кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету, професор, кандидат юридичних наук

Юрій Іванович — висококваліфікований і сумлінний викладач, чий науково-педагогічний стаж становить понад 30 років. Свій досвід практичної та науково-дослідної роботи передає молодим викладачам та студентській молоді, постійно працює над підвищенням рівня педагогічної майстерності, впроваджує передові методи навчання та має незаперечний авторитет серед студентів і колег. Народився 5 серпня 1953 р. у с. Калини Тячівського району Закарпатської області в сім’ї робітників. Після навчання в школі вступив до Мукачівського радгосп-технікуму, який не закінчив у зв’язку з призовом на Північний флот, де проходив службу в 1971–1974 рр. У 1980 р. закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство». Трудову діяльність розпочав на посаді старшого інспектора в Раді у справах релігій при Раді Міністрів УРСР. З 1984 до 1988 р. навчався в аспірантурі Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Організація виконання наказів виборців місцевими радами народних депутатів». У цьому ж Інституті в 1984–1994 рр. пройшов шлях від молодшого до старшого наукового співробітника.

З 1994 р. Юрій Іванович займається педагогічною діяльністю в різних вишах. Працював доцентом кафедри правознавства Київського державного економічного університету. З 1995 до 1997 рр. обіймав посаду вченого секретаря Інституту законодавства Верховної Ради України, а далі — головного наукового співробітника. У 1999 р. став доцентом, завідувачем кафедри правознавства Київського національного торговельно-­економічного університету (КНТЕУ). З 2016 р. — професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін ­КНТЕУ. У 1996 р. йому присвоєно вчене звання доцента, а у 2006 р. — професора. Як науковець багато років досліджує проблеми конституційного та муніципального права, адміністративного права й процесу, правової безпеки підприємницької діяльності. Підготував 12 кандидатів юридичних наук та здійснює керівництво науковою роботою аспірантів. У доробку вчений має понад 160 друкованих праць, серед яких індивідуальна монографія «Наказы депутатам местных Советов (правовая регламентация)». Також є автором розділів у колективних монографіях, а саме: «Державне управління в Україні: централізація і децентралізація» (1997), «Державне управління: теорія і практика» (1998), «Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів» (2008), «Безпека підприємницької діяльності в Україні: адміністративно-правовий аспект» (2015), «Захист прав споживачів фінансових послуг» (2018). Майже щороку виступає автором і співавтором підручників та навчальних посібників, де серед найновіших видань: «Конституційне право» (2012), «Правові засади державного управління економікою України» (2013), «Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності» (2013), «Комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві» (2014), «Організаційно-правові засади безпеки підприємницької діяльності (в таблицях і схемах)» (2015), «Юридична відповідальність у підприємництві» (2017). Крім того, підготував і передав до видавництва ще цілу низку навчально-методичних робіт. Юрій Іванович залучається Міністерством освіти та науки України до процедур ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів, що ведуть підготовку фахівців зі спеціальності «Правознавство». Крім того, бере участь у створенні численних законопроектів тематики місцевого самоврядування та діяльності органів виконавчої влади. Був одним із розробників таких проектів, як Концепція адміністративної реформи в Україні та Концепція адміністративного права України. Попри значну завантаженість на роботі науковець любить попрацювати на власній невеликій пасіці, щоб забезпечити себе й друзів медом.

YURII I. KREHUL
Chairman of the Department of General Legal Disciplines, the Kyiv National University of Trade and Economics, Professor, PhD (Law).
Legal specialisation: constitutional law, municipal law, administrative law and procedure, legal support of business security.