СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Костюченко Олена  Юріївна

Костюченко

Олена Юріївна

Доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, партнер Адвокатського об’єднання «Дмитрієва та партнери», голова Науково-експертної ради та член Правління Асоціації адвокатів України, кандидат юридичних наук, доцент

Костюченко Олена Юріївна належить до провідних українських правників — фахівців із питань кримінального процесу, адвокатури, судоустрою та вищої освіти. Має значний досвід проведення наукових досліджень, судової, адвокатської практики та викладання. Народилася 20 лютого 1966 р. у м. Києві. Після шко­ли вступила на вечірнє відділення юридичного фа­куль­тету Київського державного університету ім. Та­раса Шевченка, яке закінчила в 1991 р. З 1984 до 1997 рр. працювала у Верховному Суді України на посадах секретаря судового засідання, консультанта й старшого консультанта судової колегії в кримінальних справах. З 1997 р. Олена Юріївна займається викладацькою діяльністю, яку поєднує з адвокатською практикою. У 1996–2005 рр. обіймала посаду асистента кафедри правосуддя юридичного факультету Київського націо­нального університету ім. Тараса Шевченка та викладала профільні навчальні дисципліни. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі

України». У 2008 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри правосуддя. З 2005 р. по теперішній час працює доцентом кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. ­Викладає для студентів магістратури «Проблеми кримінального процесуального права», «Забезпечення законності судових рішень», «Кримінальне провадження на підставі угод», «Проблеми здійснення адвокатом захисту та представництва у кримінальному провадженні» та інші навчальні дисципліни. У 1997–2005 рр. працювала заступником директора приватної юридичної фірми «Приват-консул». З 2006 до 2014 рр. провадила індивідуальну адвокатську діяльність. З 2015 р. — партнер Адвокатського об’єднання «Дмитрієва та партнери», де здійснює керівництво кримінальною практикою. Олена Юріївна бере активну участь у міжнародних проектах із питань реформування правосуддя та вищої юридичної освіти. Провела тренінги для адвокатів системи безоплатної правової допомоги м. Києва, Київ­ської, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської й Херсонської областей, членів Асоціації адвокатів України з проблемних питань застосування Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. Виступила тренером-викладачем на семінарах у рамках програм підвищення професійної кваліфікації адвокатів від Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України, Національної асоціації адвокатів України, Асоціації адвокатів України та Ради адвокатів Київської області. Крім того, очолює науково-експертну раду та входить до правління Асоціації адвокатів України. О.Ю. Костюченко — автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Бере активну участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних заходах та підготовці наукових правових висновків щодо проблемних питань правозастосування, законопроектів. Під її керівництвом захищено чотири кандидатські дисертації. Вона працює над докторською дисертацією. Професійна діяльність Олени Костюченко відзначена почесними грамотами Міністерства освіти та науки України, Асоціації адвокатів України, Союзу юристів України, подяками Національної асоціації адвокатів України та Асоціації адвокатів України. Вона посідає 89 місце в рейтингу «Топ-500 найвпливовіших жінок України» за оцінкою Європейській асоціації розвитку бізнесу, Агентства стратегічного маркетингу «В29» та журналу «Woman».

Olena Yu. Kostiuchenko
Assistant Professor of Justice Department, the Law Faculty, the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Partner of Dmytriieva & Partners Law Union, Head of the Scientific Advisory Board and Member of the Board of the Ukrainian National Bar Association, PhD (Law), Assistant Professor.
Legal specialisation: issue of criminal justice, judicial reform, reform of the bar and higher legal education.