СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Корчак Наталія  Миколаївна

Корчак

Наталія Миколаївна

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції, доктор юридичних наук

Наталія Миколаївна — юрист з великим досвідом педагогічної та наукової роботи у провідних закладах вищої освіти України. Послуговуючись на практиці результатами дослідницької діяльності, працює у сфері державного управління як керівник новоствореного відомства, покликаного реалізувати завдання, що стоять на часі. Народилася 14 жовтня 1968 р. у м. Козятин Він­ницької області. Юридичну освіту здобула в 1992 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. З 1992 до 1995 рр. навчалася в аспірантурі юридичного факультету в тому ж виші.

У 1996 р. Наталія Корчак захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правові питання антимонопольного регулювання підприємницької діяльності в Україні» за спеціальністю «Господарське право; арбітражний процес». У 2015 р. успішно захистила ­дисертаційне дослідження «Державне регулювання відносин конкуренції в України (господарсько-право­вий аспект)» за спеціальністю «Господарське право; господарсько-процесуальне право» та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук. Після закінчення аспірантури працювала асистенткою, а згодом доцентом кафедри цивільного права та процесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Науково-педагогічну діяльність Наталія Корчак продовжила у Юридичному інституті Національного авіаційного університету, де з 2004 до 2013 рр. працювала на посадах доцента, завідувача та професора кафедри господарського права та процесу. У 2013–2015 рр. була доцентом кафедри адміністративного та фінансового права Національної академії прокуратури України, а з 2015 р. — доцентом кафедри адміністративно-правових дисциплін. У грудні 2015 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України Наталія Корчак призначена членом Національного агентства з питань запобігання корупції, центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, місія якого полягає в протидії корупції та формуванні доброчесності й нульової терпимості до корупції в державі та суспільстві, розвитку вільного від корупції бізнесу. Національне агентство виконує роль превентивної інституції, до основних напрямів діяльності якої належить формування та відстеження реалізації антикорупційної політики в державі, моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів, здійснення фінансового контролю за майновим станом публічних службовців та моніторингу їхнього способу життя, державне фінансування політичних партій та реалізацію інших, визначених законами України та міжнародними зобов’язаннями, заходів. У березні 2016 р. на засіданні відомства Наталія Корчак одноголосно обрана головою агентства. Вона є першою в Україні жінкою-юристом, яка очолила антикорупційний орган.

Nataliia M. Korchak
Head of the National Agency for Prevention of Corruption, DSc (Law).
Legal specialisation: economic law, arbitration procedure, antimonopoly law, corruption counteracting.