СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Георгієвський Юрій  Валентинович

Георгієвський

Юрій Валентинович

Голова Координаційної ради громадської організації «ЕкспертиЗА Реформ», доктор юридичних наук

Народився 10 липня 1974 р. у м. Мар’їна Гірка в Білорусі у родині військовослужбовця. Вибір майбутнього фаху був самостійним, але вдячний батькам, а особливо бабусі Георгієвській Галині Іванівні, які допомогли йти обраним шляхом. У 1992 р. вступив на слідчо-криміналістичний факультет до Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, де навчався за спеціальністю «Правознавство». Професійну діяльність розпочав у 1998 р. із заснуванням юридичного агентства «Легіон», яке очолив як ди­рек­тор. З 2000 до 2010 рр. працював асистентом ка­фед­ри адміністративного права альма-матер. У 2009 р. одержав сві­доцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. З 2014 р. призначений заступником голови Харківської обласної державної адміністрації, потім — начальни­ком Го­лов­но­го територіального управління юстиції в Хар­ків­ській області. У 2015 р. став першим чиновником Харківщини, який успішно пройшов процедуру громадської люстра­ції й під­твер­див відповідність обійманій посаді за кри­терія­ми про­фесіоналізму, патріотизму та порядності. У 2016 р. Юрій Георгі­єв­ський заснував гро­мад­ську організацію «ЕкспертиЗА Реформ», діяльність якої спрямована на підвищення ефективності реформування основних напрямів державної політики в Україні. Організація розробляє

законопроекти та інші нормативо-правові акти; здійснює правову і соціокультурну експертизу українського законодавства та аналіз ризиків впровадження реформ; займається адво­ка­цією прав державних службовців тощо. Рік свого заснування колектив організації почав із результативної діяльності. Так, у квітні 2016 р., за адміністративним позовом Ю.В. Георгі­євського, Кабінет Міністрів України визнав Постанову № 65 «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців» такою, що втратила чинність, оскільки вона обмежувала свободу слова державних службовців. Ю.В. Георгієвський є також спів­автором законопроекту «Про внесення змін до деяких законо­давчих актів України з метою підвищення безпеки ведення бізнесу», а також експертних пропозицій до законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної». У колі постійних інтересів — наукові дослідження в галузі права. У 2004 р. здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук, а у 2016 р. — доктора юридичних наук. Автор понад 30 наукових публікацій. У 2015 р. видав монографію «Компетенція органів ­публічної влади: теорія й практика застосування».Беручи участь у громадсько-політичному житті, Юрій Георгієвський з 2012 по 2014 рр. очолював АК ФФУ. З 2012 до 2014 рр. — помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України. З 2016 р. — член ради Харківської обласної організації Союзу юристів України. За ва­го­мий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності й правопорядку нагороджений почес­ною грамотою Союзу юристів України  (2016). Одружений, виховує двох синів. Життєвим кредо Юрія Валентиновича є прості, але наповнені глибоким змістом слова В. Симоненка: «Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя».

IURII V. GEORGIIEVSKYI
Chairman of the Coordinating Council Non-Governmental Organisation «The Expertise of Reforms», DSc (Law).
Legal specialisation: administrative, civil, constitutional law.