СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Гвоздецький Віктор  Демидович

Гвоздецький

Віктор Демидович

Ректор Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, доктор юридичних наук, професор, генерал-майор міліції

Після багаторічної служби в органах внутрішніх справ на відповідальних посадах, де здобув безцінний досвід протидії злочинності і підтримання належного правопорядку, Віктор Демидович пере­йшов до науково-­педагогічної сфери, щоб долучитися до формування прийдешньої генерації фахівців права. Як очільник вищого навчального закладу керується переконанням, що сучасна освіта — це широке впровадження нових, передусім інформаційних технологій, а також безперервної освіти впродовж життя. Народився 6 вересня 1944 р. у с. Мала Чернявка Ружинського району Житомирської області в багатодітній сім’ї. Батько, Демид Романович, загинув при звільненні Вінницької області від фашистських загарбників, а матір, Анастасія Павлівна, усе життя пропрацювала в місцевому колгоспі. Після закінчення школи Віктор Демидович навчався в Козятинському професійно-технічному училищі № 3 Вінницької області. Дисципліна, організованість, порядність — це ті риси характеру, що яскраво виявилися під час служби в збройних силах і надалі чітко окреслили напрям життя. З 1966 р. служив в органах внутрішніх справ України. Проте дуже хотів практику поєднувати із здобуттям нових знань. У 1972 р. закінчив Львівську середню спеціальну школу міліції МВС СРСР, а у 1976 р. — Київську вищу школу МВС СРСР за спеціальністю «Правознавство». Але й далі не залишав наукової діяльності. У 1997 р. захистив

кандидатську дисертацію «Організована злочинність як об’єкт соціально-­філософського аналізу» та здобув нау­кову ступінь кандидата філософських наук, а у 2015 р. — докторську дисертацію «Адміністративно-правові та організаційні засади запобігання та протидії корупції в Україні» і йому було присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». За період служби в органах внутрішніх справ Віктор Гвоздецький обіймав відповідальні посади заступника начальника Московського районного відділу внутрішніх справ м. Києва, начальника Дарницького районного відділу внутрішніх справ м. Києва, начальника Управління боротьби з розкраданням соціалістичної власності (БХСС) Управління внутрішніх справ Київського міськвиконкому. У 1986 р., після катастрофи на Чорнобильській АЕС, Віктор Демидович призначений до штабу подолання наслідків катастрофи, де працював до 1987 р. Після утвердження України як незалежної держави працював начальником Головного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України. У 1995 р. Віктор Демидович обійняв посаду ректора Київського інституту МВС України — проректора Української академії внутрішніх справ, а з 2005 р. — ректор Академії управління МВС, яка не мала аналогів у країнах СНД та в Європі. Нині працює ректором Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, де готують висококваліфікованих фахівців у сфері економіки, фінансів і права. У доробку науковця понад 100 наукових і науково-методичних праць з питань адміністративного права, філософії права, запобігання і протидії корупції в Україні, серед яких монографії, навчальні посібники, в тому числі з грифом МОН України. Віктор Демидович бере активну участь у науковому житті. Він — дійсний член Української академії наук з державного управління та учасник понад 20 науково-­практичних конференцій, у тому числі міжнародних: в Академії поліції Федеративної Республіки Німеччина в м. Мюнстер (2006); Академії управління МВС Російської Федерації в м. Москва (2006, 2007); Академії поліції Республіки Молдова в м. Кишинів (2007); Академії поліції Латвії в м. Рига (2008) та ін. Джерело натхнення та мотивації для Віктора Демидовича — родина. Його дружина, Антоніна Броні­славівна, понад 30 років працює інспектором на заводі «Радар». Донька Олена — доцент кафедри економіки Національного університету харчових технологій, кандидат економічних наук, доцент. Разом із чоловіком Олександром Миколайовичем подарувала батькам двох онуків — Аліну та Віктора.

VIKTOR D. HVOZDETSKYI
Rector of the Ukrainian State University of Finance and International Trade, DSc (Law), PhD, Professor, Major General of Militia.
Legal specialisation: administrative, financial, information, criminal law, philosophy of law, economic security, counteraction and prevention of corruption.