СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Берещенко Катерина Леонідівна

Берещенко

Катерина Леонідівна

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області, адвокат

Близько тридцяти п’яти років життя Катерина Леонідівна Берещенко присвятила правосуддю. На­прями її правової спеціалізації — цивільне, сімейне, житлове, земельне право. Професійність та індивіду­альний підхід до клієнтів — головні принци­пи, якими керується у своїй роботі Катерина Леонідів­на. Досвідчений адвокат уміло використовує правовий інструментарій задля відстоювання справедливості. Адвокатську діяльність здійснює на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфі­денційності, уникнення конфліктів інтересів та суворого дотримання правил адвокатської етики. Катерина Леонідівна Берещенко народилася 4 грудня 1949 р. у с. Солонці Цюрупинського району Херсонської області. У м. Херсоні, куди родина пере­їхала 1956 р., закінчила школу. Повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» отримала в Одесько­му державному (нині — націо­нальному) університеті імені І.І. Мечникова, який закінчила у 1978 р. Квалі­фіковані викладачі університету прищепили любов до юриспруденції, і з тих пір служіння правосуддю стало сенсом життя Катерини Берещенко.

Початком трудової діяльності К.Л. Берещенко в галузі права була робота в управлінні Херсонського об­лвиконкому, де вона займала посаду юрисконсульта. Із серпня 1984 р. Катерина Леонідівна почала ­за­йматися адвокатською діяльністю: спочатку працю­вала в Херсонській обласній колегії адвокатів, згодом у адвокатському об’єднанні «Юридична консульта­ція Комсомольського району м. Херсона», а з 2014 р. ­адвокатську діяльність здійснює індивідуально. Специфіка роботи адвоката вимагає неабиякої психологічної стійкості, толерантності та вміння знаходити спільну мову з людьми. Ці якості природно притаманні К.Л. Берещенко, завдя­ки чому користується заслуженим авторитетом серед колег і вдячних клієнтів. Катерина Берещенко адвокатську діяльність успіш­но поєднує з роботою в органах адвокатського само­врядування. Упродовж низки років її неодноразово обирали членом атестаційної палати Херсонської об­ласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвока­тури, головою атестаційної палати Херсонської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Завдяки заслуженому авторитету адвоката-професіонала у 2012 р. обрана головою кваліфікаційно-дисци­плінарної комісії адвокатури Херсонської області строком на 5 років. У вересні 2017 р. К.Л. Берещенко адвокатами Херсонщини знову обрана головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області. До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону належать: організація та про­ведення кваліфікаційних іспитів, прийняття рішень щодо ви­дачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, прийняття рішень про зупинення або при­пи­нен­ня права на заняття адвокатською діяльністю, здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів, вирішення інших питань, віднесених до по­вноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішеннями Ради адвокатів України, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, конференції адвокатів регіону, з’їзду адвокатів України. За багаторічну сумлінну працю у правничій сфері, високий професіоналізм К.Л. Берещенко відзначена численними грамотами та почесними відзнаками органів виконавчої влади, органів адвокатсько­го самоврядування: НААУ, Ради адвокатів України, Ради адвокатів Херсонської області, Спілки адвокатів України. У 2017 р. Херсонською обласною державною адміністрацією була нагороджена медаллю «Патріот Херсонщини», а також орденом «Видатний адвокат України» Національної асоціації адвокатів України. Dum spiro, spero (доки живу, сподіваюсь) — улюблений вислів Катерини Леонідівни. Запорукою успіху і щасливого життя для неї є життєвий оптимізм, заняття улюбленою справою, а також відкритість до всього нового, що дозволяє у кожному дні знаходити свою неповторність.

KATERYNA L. BERESHCHENKO
Head of Qualification and Disciplinary Commission of Kherson Oblast, Attorney.
Legal specialisation: civil, family, property, land law.