СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Бездрабко Олег Іванович

Бездрабко

Олег Іванович

Голова Херсонського окружного адміністративного суду

Олег Іванович Бездрабко в професійній діяльності дбає про утвердження справедливості в суспільстві. На посаді судді в ухваленні рішень звіряється з принципом законності та верховенства права. Народився 20 грудня 1976 р. у м. Охтирка Сумської області. Рішення обрати професію, пов’язану з юрис­пруденцією, склалося ще за шкільної пори, оскільки найбільше захоплювався з-поміж усіх дисциплін правознавством. У 1994 р. вступив до Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого на факультет підготовка кадрів для органів юстиції, де здобув освіту за спеціальністю «Правознавство». Трудову діяльність розпочав у 1999 р. Працював стажистом, помічником та старшим помічником

прокурора Комсомольського району м. Херсона. У 2001 р. отри­мав призначення прокурором відділу підтримання державного обвинувачення в су­дах прокуратури Херсонської області, а у 2004 р. підвищений до заступника начальника. У 2008 р. став суддею Херсонського окружного адміністративного суду. Професіоналізм та компетентність Олега Івановича на посаді оцінили. У 2011 р. рішенням Вищої ради юстиції України його призначено на посаду заступника голови цього ж суду. За два роки Постановою Верховної Ради України Олега Бездрабка обрано на посаду судді Херсонського окружного адміністративного суду безстроково. З 2017 р. очолює Херсонський окружний адміністративний суд. Як голова дбає про високий рівень виконання завдань адміністративного судочинства — захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень із боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду справ, а також про те, щоб до суду міг звернутися кожен, хто вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені його права, свободи або інтереси. За значний внесок у виконання завдань, покладених на систему адміністративних судів, високий професіоналізм, значні досягнення в роботі, сумлінну працю та з нагоди професійного свята Дня працівників суду у 2013 р. нагороджений грамотою Ради суддів адміністративних судів України. Наснагу для праці Олег Іванович черпає в родинному колі, він батько трьох синів — Вадима, Тимура й Івана та донечки Катерини. Дітям передає кредо, яким керується в житті: «Не обіцяй добро чинити людям, а просто, якщо можеш, то зроби».OLEH I. BEZDRABKO
Head of the Kherson Regional Administrative Court.
Legal specialisation: administrative law, administrative proceeding.