СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Запорізьке патентне агентство

Запорізьке

патентне агентство

ТОВ «Запорізьке патентне агентство» створене в 2001 році на базі Центру патентних послуг, а раніше, до 1991 р. – Запорізької філії Всесоюзного центру патентних послуг – єдиної незалежної організації в системі Держкомвинаходів СРСР, яка надавала розробникам послуги в галузі охорони інтелектуальної власності.У Запорізькому патентному агент­стві, за адресою м. Запо­ріж­жя, просп. Леніна, буд. 81 працює три патент­них повірених, а інші фахівці – разом з ними. Всі співробітники агент­ства мають вищу освіту та закінчили ЦІПК, та мають більш ніж 30-річний досвід роботи в галузі охорони патентних прав. Контактні тел./факс: (061)764-20-20, (061)289-25-76; e-mail: viktoriakhancevich@pochta.ru; ichudnovskaya@yandex.ru. Основні напрямки нашої діяльності – надання послуг щодо:
-патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків в Україні та за кордоном;
-реєстрації знаків для товарів і послуг;
-реєстрації авторських прав, в тому числі на твори літера­тури, науки, мистецтва, комп’ю­терні програми та бази даних, тощо;
-складання та реєстрації ліцензійних договорів та договорів про передачу права власності на об’єкти інтелектуальної власності, про передачу технологій, «ноу-хау», авторських договорів;
-визначення вартості, економічної ефективності або іншої вигоди від використання об’єктів права інтелектуальної власності;
-оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності;
-проведення патентно-інформаційних, кон’юнк­тур­них досліджень та досліджень для забезпечення об’єк­тів господарської діяль­ності в Україні та за кордоном без порушен­ня прав власників чинних охоронних документів на об’єкти промислової власності (визначення патентної чистоти об’єктів);
- розробляння технічних умов на об’єкти господарської діяльності. Наші послуги дозволять замовникам:
-використати об’єк­ти інтелектуальної власності у зовнішньоекономічній діяльності;
-цілеспрямовано розвивати стратегічно важливі знання розробників;
-розробити корпоративну стратегію розвитку та використання інтелектуальної власності в господарській діяльності компанії;
-суттєво знизити вірогідність «копіювання» товару, технології, торговельної марки, тощо;
-проводити захист інтелектуальної власності у відповідності з вибраною стратегією при забезпеченні максимального «зонтичного» патентування розробок, режиму комерційної тайни;
-оптимізувати витрати на реєстрацію об’єктів прав інтелектуальної власності;
-визначити тенденції розвитку тематичного напрямку галузі, об’єкта розробки;
-обрати та обґрунтувати найбільш перспективні напрямки досліджень та розробок, пов’язаних із створенням конкурентоспроможної продукції;
-розробити та зареєструвати технічні умови;
-організувати сертифікацію виробництва згідно з ISO 9001 або конкретної продукції.