СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Юрченко Олександр Михайлович

Юрченко

Олександр Михайлович

Керівник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України

Застосування принципу попередження проблеми у більшості випадків сприяє уникненню негативних наслідків злочинних діянь, а наявність спеціалізованої установи, яка здійснює інформаційно-аналітичну і методичну роботу щодо визначення та реалізації стратегії і тактики боротьби з організованою злочинністю та корупцією, полегшує роботу правоохоронних органів. Сьогодні в Україні з цією метою діє Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. Керівник Центру – доктор юридичних наук, доцент Олександр Михайлович Юрченко. Народився 19 лютого 1962 р. у с. Житні Гори Рокитнянського району Київської області. Упродовж 1981–1983 рр. проходив службу в лавах Радянської армії. Вищу освіту здобув на фінансово-економічному факультеті Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нині – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана). Роботу в органах внутрішніх справ розпочав у 1984 р. Працював на посадах міліціонера, старшого інспектора з охорони, дільничного інспектора, на оперативних та керівних посадах у Державній службі боротьби з економічною злочинністю.

З 2002 по 2012 рр. – на керівних посадах у Службі безпеки України. З травня 2012 р. призначений Керівником Міжвідомчого науково-дослідного центру (МНДЦ) з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. Сфери спеціалізації О.М. Юрченка – адміністративно-правова, кримінологічна. Він зробив вагомий внесок у юридичну науку, видавши 8 монографій та 120 інших наукових праць. У межах громадської діяльності очолює Експертну раду з питань національної безпеки, оборони та оборонно-промислового комплексу МОН України. Одним із важливих напрямів діяльності МНДЦ під керівництвом Олександра Михайловича є визначення та узагальнення наявних проблем реалізації національного законодавства в сфері боротьби зі злочинністю, вивчення передового досвіду (в тому числі світового) боротьби з організованою злочинністю і корупцією та підготовка відповідних методичних рекомендацій для спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та інших суб’єктів правоохоронної діяльності. За період існування Центру проведено наукові обґрунтування та розробку новітніх підходів і методів боротьби зі злочинами у кредитно-банківській системі та економіці, інвестиційній діяльності та операціях із земельними ресурсами. Значна увага приділялась створенню української моделі протидії таким небезпечним соціальним явищам, як тероризм, контрабанда, наркобізнес і хабарництво. Науковці МНДЦ досліджували проблеми кіберзлочинності та торгівлі людьми, причини і умови, які сприяють вчиненню злочинів у податковій та міграційній сферах. З 2000 р. у Центрі видається єдине в Україні спеціалізоване фахове видання – науково-практичний журнал «Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)», який передається до центральних органів влади, правоохоронних органів і спеціалізованих вищих навчальних закладів для використання та вдосконалення практичної діяльності й навчального процесу. Також виходить друком періодичний дайджест «Інформаційний бюлетень», що містить огляд стану боротьби з організованою злочинністю та найбільш резонансних її проявів в Україні та за кордоном. За вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, зміцнення законності та правопорядку, розвиток юридичної науки, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм О.М. Юрченку при­своєно почесне звання «Заслужений юрист України». Серед ­відомчих відзнак – 8 медалей. Олександр Михайлович одружений, його життєве кредо: «Закон, порядок та порядність».