СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Шемшученко Юрій Сергійович

Шемшученко

Юрій Сергійович

Директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, академік Національної академії наук України та Національної академії правових наук України, іноземний член Російської академії наук, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Видатний вчений-правознавець і талановитий організатор української юридичної науки. Народився 14 грудня 1935 р. у м. Глухові Чернігівської (зараз – Сумської) області. Після закінчення середньої школи у 1954 р. деякий час навчався у Глухівському технікумі механізації та електри­фікації сільського господарства, потім проходив строкову військову службу (1954–1957 рр.). Після демобілізації навчався на юридичному факультеті Київського державного універститету імені Тараса Шевченка. З 1962 по 1966 рр.  – на практичній роботі. У 1966 р. поступив до аспірантури Сектору держави і права АН УРСР, яку успішно закінчив у 1969 р., захистивши кандидатську дисертацію. З цього часу його доля пов’язана з Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України, де він пройшов шлях від аспіранта до директора.

Ю.С. Шемшученко опублікував понад 800 наукових праць, у тому числі близько 30 монографій, підготував більше 30 докторів і кандидатів юридичних наук. Організатор наукової школи екологічного права, відомий фахівець в галузі конституційного, адміністративного і аграрного права, теорії та історії держави і права. Під його керівництвом були підготовлені і видані 6-томна «Юридична енциклопедія», 10-томна «Антологія української юридичної думки», «Великий юридичний енциклопедичний словник», серія підручників з конституційного та екологічного права. Він є головним редактором щорічника «Правова держава», періодичних журналів «Держава і право», «Проблеми філософії права» та ін. У 1995 р. організував Київський університет права НАН України і керував ним 10 років. Читає лекції у вищих юридичних навчальних закладах, редагує журнал «Часопис Київського університету права». Ю.С. Шемшученко очолював Союз юристів України і Комісію з питань громадянства при Президентові України, є заступником Голови Конституційної Асамблеї, брав участь у роботі Генеральної Асамблеї ООН та інших міжнародних органів і організацій. Підтримує тісні зв’язки з науковцями Росії, США, Франції та інших країн. Є членом Міжнародного арбітражного суду, Міжнародної ради з права навколишнього середовища, Міжнародної академії астронавтики, Академії порівняльного права, почесним членом Інституту правових досліджень Польської академії наук тощо. У 1991 р. виступив ініціатором утворення Союзу юристів України і був його головою, а також стояв у витоків Української асоціації політологів. Організував видання Політологічного словника і сприяв розвиткові політологічних досліджень в Україні. Очолює Міжнародний центр космічного права при Президії НАН України. У 2012 р. підготував і видав перший в Україні підручник «Космічне право», веде курс міжнародного космічного права у Київському університеті права НАН України. Кредо вченого – юридична наука має бути об’єктивною і працювати на випередження, визначаючи розвиток су­спільної практики і головні напрями державотворення і правотворення в Україні.