СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Гарагонич Олександр Васильович

Гарагонич

Олександр Васильович

професор Академії адвокатури України, директор Юридичної компанії «Бі ен Сі», адвокат, правозахисник

Олександр Васильович переконаний, що успіх людини, у більшості випадків, залежить від досконалого володіння знаннями в обраній сфері діяльності. Особливо це стосується юридичних професій, коли фахівець не має права на помилку. Недарма в роботі він часто згадує вислів Дж. П. Моргана: «Я наймаю юристів не для того, щоб дізнатися, чого робити не можна, а для того, щоб вони мені сказали, як зробити те, що я хочу». Правові сфери спеціалізації правознавця – господарське право, корпоративне право, інвестиційне право, податкове право. Народився 1 квітня 1975 р. у м. Ужгород. Із золотою медаллю закінчив у 1992 р. середню школу. З 1992 по 1997 рр. навчався на юридичному факультеті Ужгородського державного університету (нині — Ужгородський національний університет), який закінчив з відзнакою. Як один із кращих випускників отримав запрошення залишитись у рідному ВНЗ, де розпочав своє педагогічне становлення на кафедрі цивільного права УжНУ. До 2006 р. послідовно обіймав посади викладача, старшого викладача та доцента цієї кафедри. З вересня 2006 р. працює в одному з найпрестижніших вищих навчальних закладів із підготовки правників – Академії адвокатури України – на посаді доцента, а згодом – професора кафедри цивільного, господарського права та процесу.

В Академії адвокатури України викладає дисципліни «Господарське право», «Інвестиційне право», «Корпоративне право». Загальний стаж педагогічної діяльності О.В. Гарагонича – 17 років. Паралельно з педагогічною роботою Олександр Васильович є заступником головного редактора фахового видання «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право». У 2004 р. О.В. Гарагонич захистив кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках» в Інституті економіко-правових досліджень Національної академії наук України (м. Донецьк), наразі завершує роботу над написанням докторської дисертації на тему «Господарська правосуб’єктність акціонерних товариств». Науковий доробок Олександра Васильовича становить понад 100 публікацій з господарського, корпоративного та інвестиційного права, у т. ч. монографії, науково-практичні коментарі Господарського кодексу України, підручники, навчальні посібники. Науково-педагогічну діяльність О.В. Гарагонич успішно поєднує з юридичною практикою. Загальний стаж його юридичної роботи становить 20 років. З 2007 р. Олександр Васильович є директором Юридичної компанії «Бі ен Сі» (bnc.in.ua). Юридична компанія «Бі ен Сі» орієнтована на спеціальні, складні, незвичайні завдання у сфері надання юридичних послуг з питань інвестування, оподаткування, корпоративного права, захисту від рейдерства, господарського забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання. О.В. Гарагонич займається адвокатською практикою та правозахисною діяльністю, є сертифікованим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку фахівецем з управління активами. Активно займається громадською діяльністю: є членом громадських рад при Міністерстві юстиції України, Міністерстві доходів і зборів України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Входить до складу Київської міської колегії адвокатів, Міжнародної асоціації господарського права, Міжнародної бізнес-асоціації. Одружений. Життєве кредо Олександра Гарагонича: «Ти хочеш – значить, ти можеш».