СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСУМСЬКА ФІЛІЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Cумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, як навчальний заклад Міністерства внутрішніх справ України, існує з 1995 р. Філія мала такі етапи свого становлення та розвитку: — 1995 р. — було розпочато навчання на І курсі заочної форми за державним замовленням (спеціалізація слідчо-криміналістична); — 1996 р. — було розпочато підготовку спеціалістів за господарсько-правовою спеціалізацією; — 2001 р. — відділення було реорганізовано у Сумську філію Національного університету внутрішніх справ та проведено перший набір студентів на денну форму навчання; — 2008 р. — було пройдено акредитацію та отримано ліцензію від 03.11.2008 р. серії АВ № 420860 на провадження освітньої діяльності на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра з напряму 6.030402 «Правознавство». Своє головне призначення — всебічну підготовку майбутніх фахівців для судових, правоохоронних та інших правоза­стосовних органів України — навчальний заклад здійснює за денною та заочною формами навчання. У філії навчається молодь не лише з м. Суми та Сумської області, а й з інших областей України. За шістнадцять років діяльності було створено навчально-матеріальну базу високого рівня; накопичено значний досвід організації та забезпечення навчального процесу; сформовано творчий колектив науковців і викладачів-практиків, готових до постійного спілкування, обміну досвідом і співпраці; розроблено і втілено у практичну діяльність новітні технології навчання.

88


Багатьох вчених, викладачів та студентів філії відзначено державними нагородами та преміями. Активно розвивається співпраця із зарубіжними навчальними закладами, фондами, асоціаціями. Університет підтримує партнерські стосунки з університетами різних країн світу. За роки свого існування навчальний заклад випустив близько 2 тис. висококваліфікованих спеціалістів, які працюють у судах, прокуратурі, органах державної влади, юстиції, внутрішніх справ, державної податкової служби, на підприємствах, в установах, організаціях усіх рівнів і підпорядкувань. Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ — це осередок юридичної освіти і нау­ки у Сумській області. Основними напрямками її наукових досліджень є: «Право­ві форми та методи забезпечення верховенства права в сфері господарювання», «Науково-теоретичні та практичні підходи до соціально-економічного розвитку регіонів», «Економічна безпека держави та підприємницької діяльності», «Теоретико-методичні засади викладання циклу гуманітарних дисциплін в юридичному вищому навчальному закладі». Сумська філія ХНУВС надає широкі можливості для розвитку теоретичних, наукових та творчих здібностей студентів. У навчальному закладі діють наукові, спортивні, предметні гуртки; постійно проводяться науково-практичні конференції, конкурси наукових робіт, художньої самодіяльно­сті, олімпіади, «брейн-ринги». На базі Сумської філії ХНУВС з 2004 р. працює юридична клініка, діяльність якої спрямована на удосконалення теоретичних знань та отримання практичних навичок студентами 3–5 курсів шляхом надання юридичної допомоги малозабезпеченим верствам населення. У 2009 р. Сумську філію Харківського національного університету внутрішніх справ було нагороджено відзнакою Сумського міського голови за наполегливу плідну працю та високий професіоналізм у підготовці фахівців-правознавців.

89