СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була заснована в 1989 р. як недержавний вищий навчальний і науковий заклад. МАУП є найбільшим економіко-гуманітарним вищим навчальним закладом України, в якому навчаються студенти із 39 країн світу за 20 спеціальностями, 101 спеціалізаціями з 10 галузей знань та 16 напрямів. До складу МАУП входять Президентський університет (м. Київ), Всеукраїнський університет (відокремлені структурні підрозділи та філії по всій Україні), закордонні навчальні підрозділи (філії, навчально-консультаційні центри та представництва). У структурі Президентського університету МАУП діють: Інститут міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій імені Святої Великої княгині Ольги; Українсько-російський інститут менеджменту та бізнесу імені Богдана Хмельницького; Українсько-азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г. А. Алієва; Інститут права імені князя Володимира Великого; Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса; Міжнародний підготовчий інститут імені Великого князя Cвятослава Хороброго; Телеуніверситет. Програми та навчальні плани МАУП складені з урахуванням світових освітніх стандартів і технологій. Академія забезпечує весь цикл здобуття вищої освіти, починаючи від довузівської підготовки до перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців. Навчальний процес в Академії забезпечують понад 2300 ви­кладачів, 70 % з яких — доктори і кандидати наук. Почесну посаду ректора Академії обіймає Анатолій Ми­ко­лайо­вич Подоляка — доктор юридичних наук, доцент МОН, академік Академії наук вищої школи України, генерал-полковник міліції, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; має почесне звання «Заслужений юрист України». Автор понад 50 робіт, зокрема, монографій: «Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації» (у співавторстві); «Адміністративно-правовий статус державної автомобільної інспекції МВС Украї­ни»; «Правове регулювання охорони громадського порядку в Україні». За значний внесок у розвиток економіки України та високоефективне керівництво Анатолія Подоляку було відзначено почесним званням «Кращий керівник року» (2011 р.). Сьогодні МАУП є лідером у сфері недержавної освіти в Україні. Академія має ліцензію МОНмолодьспорту України, зокрема на надання освітніх послуг іноземним громадянам, та акредитована за IV (вищим) рівнем за всіма ліцензованими спеціальностями і видає дипломи державного зразка. МАУП включено до Світової бази даних про вищу освіту, що регулярно видається Міжнародною асоціацією університетів під егідою ЮНЕСКО. Крім п’яти спеціалізованих інститутів до складу Академії входять: аспірантура, докторантура, вища школа управління (програма MBA), підготовче відділення, економіко-правові технікуми, ліцей (5–11 класи), комп’ютерні курси, курси іноземних мов, бібліотечно-інформаційний центр імені Ярослава Мудрого (з фондом понад 404 тис. примірників навчально-методичної літератури (зокрема на СD-носіях); близько 300 найменувань спеціалізованих періодичних видань України та інших країн), кад­рове агентство і автошкола.

90


Діють спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів ди­сертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.04 — Господарське право, господарсько-процесуальне право; 12.00.07 — Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Академія має власну поліграфічну базу, видавничий центр, журнал «Персонал». Видавництво МАУП укомплектовано високопродуктивними засобами комп’ютерної додрукарської підготовки і оперативного тиражування на базі відповідної комп’ютерної техніки, цифрових дублікаторів, а також забезпечує студентів необхідною науковою та навчально-методичною літературою. В Академії постійно діють театральна, літературно-мис­тецька студії та вокальна студія «Gloria», а також народний ансамбль «Перлина». Є футбольна, баскетбольна, волейбольна секції; проводяться заняття з гімнастики, плавання, шахів, боротьби, естрадно-спортивного танцю. МАУП має у своєму розпорядженні сучасні комп’ютери і навчальне обладнання, що дозволяє не тільки належним чином проводити навчальний процес, а й виконувати науково-дослідну роботу з проблем соціології, регіональної економіки, малого бізнесу і підприємництва. Характеристика комп’ютерного обладнання Академії показує високий рівень технічної оснащеності навчального процесу.

91

Для проведення відеотренінгів зі студентами та викладачами в Академії створено зали, які оснащено високоякісною відео- та аудіотехнікою. Усі адміністративні та навчальні приміщення Академії обладнано сучасними меблями та іншим необхідним інвентарем. Академія має інфраструктуру, що повністю відповідає європейським стандартам: навчальні корпуси, конференц-зал, гуртожитки, медичний центр, бібліотека, спортивний комплекс, концертний зал, парки з унікальними культурно-мистецькими об’єктами, студентські ресторани, кафе та їдальні, продовольчі магазини, перукарня, сауна тощо. Охорона кампусу Академії площею 15 га забезпечується цілодобово. Академія готує висококваліфікованих фахівців у таких галузях як МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІ­НІСТРУВАННЯ (менеджмент; менеджмент організацій і адміністрування; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності); ЕКО­НО­МІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО (управління персоналом та економіка праці; фінанси і кредит; банківська справа; облік і аудит; маркетинг); СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (соціоло­гія; психологія; політологія); ПРАВО (правознавство; правоохоронна діяльність); СИСТЕМНІ НАУКИ І КІБЕРНЕТИКА (прикладна математика); ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (комп’ютерні науки; програмна інженерія; програмне забезпечення систем); ГУМАНІТАРНІ НАУКИ (філологія); МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (міжнародні відносини; країнознавство); СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ (адміністративний менеджмент; управління навчальним закладом). Міжрегіональна Академія управління персоналом — один із небагатьох вітчизняних вищих навчальних закладів, що мають міжнародне визнання. Багато студентів з різних країн світу, які мріють стати спеціалістами в галузі управління, здобувають освіту саме тут. Справедливо МАУП носить звання найбільшого та найкращого серед українських ВУЗів недержавної форми власності. До цього звання мабуть слід лише додати — найпатріотичніший. Виховати не лише спеціаліста, озброєного сучасними знаннями, а й духовну, гармонійно розвинену людину, справжнього патріота — таким бачать у Академії своє завдання. Адже тільки гармонійно розвинена особистість, сповнена любові до Батьківщини, поваги до інших культур та релігій, зможе стати гідним будівничим Украї­ни, духовно збагаченою особистістю, здатною нести високі ідеали в життя. В МАУП наголошують: ми готуємо майбутню українську еліту. Яка просто немислима без національно-патріотичної складової. Тож серед чисельних завдань, які ставить перед собою Академія, питання національно-патріотичного виховання молоді — на чільному місці. Адже недаремно біля центрального входу, немов на варті, височіє велична постать Святослава Хороброго — переможця Хазарії. Дев’ятиметрова гранітна постать легендарного ­Великого Князя Київської Русі спирається на меч — символ могутності та непереможності. Пам’ятник Святославу, до речі, поки що єдиний у Києві, з’явився у вересні 2003 р. Одразу за ним на схилі пагорбу розкинувся парк Трипільської культури. Тут представлено скульптури, які відтворюють автентичні відповідники археологічних знахідок, що відносять до Трипільської культури. Усе тут засвідчує про глибокі витоки українства. Центральне місце в ансамблі займають богиня родючості Велика Матір та тотем трипільців Тілець-Бик на колесах. Також відтворено модель житла, макет храму, ритуальний ­посуд та зразки мальованої кераміки. Від парку Трипільської культури через площу Знань простуємо до центральних сходів, які прикрашають ще три пам’ятника — відомим просвітителям, творцям слов’янської азбуки та основоположникам слов’янського письмен­ства Кирилу та Мефодію та батькові української історії Нестору-Літописцю. Символічно, що ці монументи з’явилися в Академії на День знань — у 2007 р. Власне, відкривати у це свято новий пам’ятник історії чи культури стало вже доброю традицією в МАУП. Роком раніше знаковою подією в День Знань стало відкриття в МАУП «Сходів Української культури». Тут представлені мистецькі композиції, що відображають основні віхи української історії від сивої давнини до сучасних днів, розвитку та становлення української титульної нації. Ці скульптури нагадують нам, наскільки древнім народом є українці. Адже найдавніші археологічні знахідки, що підтверджують цей факт — перші зображення тризуба, датуються аж 44 тисячоліттям до н. е. «Сходи української культури» нагадують нам про часи заснування Києва, величі та могутності Київської Русі, немов проносять епохою козацьких війн… І, нарешті, омріяна ­віками незалежність України.

92

Відданість українській національній ідеї на території Акаде­мії відчувається всюди. Тут є пам’ятники Володимиру Великому, княгині Ользі, Ярославу Мудрому, Митрополиту Іларіону, Пет­ру Могилі, Богдану Хмельницькому, Тарасу Шевченку, Григорію Сковороді, Лесі Українці, Івану Франку, В’ячеславу Липинському; також пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 рр. та пам’ятний знак на честь 950-річчя Києво-Печерської лаври. Увічнення видатних діячів України у камені та бронзі відбувається і у філіях Академії. Статую Блаженнійшого Володимира, Предстоятеля Української Православної церкви, встановлено у Хмельницькому. У Рівному вшановано видатного графіка­ Ніла Хасевича, який самими лише своїми малюнками олівцем наводив жах на радянську владу. А в Запоріжжі височіє монумент видатній постаті українського козацтва — Петру Сагайдачному. Активність Міжрегіональної Академії управління персоналом у підтримці української культури та мистецтва надзвичайна. Адже Академія постійно розвивається, але не зраджує своїй місії, яку найповніше можна схарактеризувати словами К. Ушинського, що викарбувані над входом до Українського культурно-просвітницького центру МАУП — «Служіння Богові і Батьківщині!». Сьогодні МАУП — лідер недержавної освіти в Україні, про що свідчать численні нагороди та звання переможця у загальнонаціональних рейтингах ВНЗ. За результатами Рейтингу ­вищих навчальних закладів «Софія Київська» (2000–2005 рр.) МАУП визнано кращим недержавним ВНЗ управління. Академія — володар почесних нагород «Кришталевий Ріг достатку», «Кришталевий Слон» за перемогу у V Всеукраїнському та VI Міжнародному відкритих рейтингах популярності та якості у номінації «Кращий недержавний ВУЗ України». У 2004 р. в конкурсі «Бренд року» МАУП стала переможцем у номінації «Народне визнання». Лауреат Всеукраїнського галузевого рейтингу «Кращі підприємства України» у номінації «Освіта» (2011 р.).

93