СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНаціональний університет державної податкової служби України

Для нашої молодої держави — України, яка відзначила 20-річчя своєї незалежності, 2011 рік був ювілейним. Цей рік приніс надію на краще майбутнє, на вдосконалення людства відповідно до законів Божих, економічних і суспільних. Цього року святкував свій ювілей і Національний університет державної податкової служби України — сучасний навчальний заклад із 90-річною історією, що почалася у 1921 р. з Україн­ського торф’яного технікуму. Університет, який славиться на увесь світ своїми випускниками, професіоналами-викладачами і талановитими студентами — майбутніми бухгалтерами, юристами, фінансистами, економістами, спеціалістами податкової служби — гідними громадянами вільної і незалежної України. Національний університет державної податкової служби України розташований у мальовничому передмісті Києва місті Ірпінь, що потопає в зелені правічних дубів, струнких сосен і білокорих беріз, та оспіваний багатьма славетними діячами культури і мистецтв. Постановою Кабінету Міністрів України у 1996 р. та згідно з наказом Міністерства фінансів України на базі Ірпінського фінансово-промислового коледжу було створено Український фінансово-економічний інститут, підпорядкований Міністерству фінансів України. У тому ж році навчальний заклад було передано у підпорядкування Державної податкової адміністрації України. У структурі інституту почав діяти новостворений Центр пере­підготовки і підвищення кваліфікації кадрів для Державної податкової адміністрації України, а у 1999 р. на базі Українського фінансово-економічного інституту було створено Академію державної податкової служби України. За 90 років навчальний заклад пройшов довгий та складний шлях, було виконано величезну роботу, результатами якої Університет по праву пишається. Адже це єдиний в Україні вищий навчальний заклад, що готує фахівців податкової міліції.
Випускники університету затребувані на ринку праці, займають високе становище в науці, економіці, політиці, бізнесі. Усе це стало можливим завдяки творчій праці багатьох попередніх поколінь викладачів та співробітників Університету та тих, хто нині працює в ньому.

64

Особлива роль у становленні­ навчального закладу належить ректору, народному депутату України Петру Мельнику, який очолює заклад з 1991 р. Сьогодні в Університеті навчається майже тринадцять тисяч студентів. Навчально-виховний процес забезпечують ­понад 750 науково-педагогічних працівників, з них: 5 академіків, 1 член-кореспондент, 55 докторів наук, 307 кандидатів наук, 57 професорів, 250 доцентів. Кожного навчального року понад 100 викладачів проходять підвищення кваліфікації та стажування. У структурі Національного університету ДПС України функціонує Київський фінансово-економічний коледж, Інститут післядипломної освіти, Науково-дослідний інститут фінансового права та Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. Також функціонує кафедра військової підготовки. Філії заочного факультету діють у містах Жито­мир, Вінниця, Сімферополь, Сторожинець (Чернівецька обл.), Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.). Ведеться робота щодо запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами, розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності і випуск електрон­них підручників. Важливу роль у навчальному процесі відіграє наукова бібліо­тека, книжковий фонд якої нараховує понад 350 000 примірників. Широке поширення та використання у навчально-науковому процесі мають спеціалізовані програми загального користування: електронна бібліотека, збірник документів «Ліга» та доступ до бази дисертацій. Навчальний заклад має аспірантуру, докторантуру. В аспірантурі Національного університету ДПС України навчаються понад 50 науково-педагогічних працівників, у докторан­турі — 9. Усього у студентському самоврядуванні університету беруть участь понад 2500 студентів. Важливу роботу з формування естетичних поглядів та ідеа­лів, що ґрунтуються на національній естетиці та кращих надбаннях, проводить культурно-мистецький центр «Сузір’я», який нараховує 21 художній колектив і студію. Кожного навчаль­ного року центр організовує власними зусиллями 95 концертних програм: до Дня знань; Міжнародного дня студента; Дня Збройних Сил України; Дня Перемоги та ін.; участь у військово-театралізованих баталіях у м. Одесі та м. Києві; святкові новорічні програми для студентів та співробітників університету тощо. Творчий колектив добре знають в Україні, Польщі, Німеччині, Іспанії, США, Канаді, на Кіпрі. Значну увагу у вищому навчальному закладі приділяють фізичному вихованню молоді. В Університеті створені умови для заняття фізкультурою і спортом: на базі спорткомплексу діє стадіон, легкоатлетичний манеж, зал аеробіки, ігрові та спортивні зали. А у спортивному клубі діють секції з 20 видів спорту, в яких ­займається близько 1000 осіб. У різноманітних змаганнях студенти й курсанти постійно виборюють перемоги у чемпіонатах (світових, міжнародних та українських), олімпійських іграх та універсіадах. При навчальному закладі працює Медичний центр, де проводиться лікування за сучасними медичними технологіями і стандартами. У 1999 р. на території студентського містечка було споруджено осередок духовної освіти — храм Святого Миколая Мирлікійського чудотворця Української православної церкви. Національний університет державної податкової служби України — вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів­.

65

Він є базовим навчальним закладом Державної податкової служби України. При ньому за телефоном 04597-56-59-5 працює постійно діюча приймальна комісія. При Національному університеті ДПС України діє факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції. У 1997 р. з метою якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів податкової служби у структурі Українського фінансово-економічного інституту ДПА України було створено факультет податкової міліції — навчальний підрозділ, який не має аналогів в Україні. Факультет податкової міліції, акредитований за ІV рівнем, пропонує денну форму навчання за напрямом підго­товки «Правознавство» спеціальністю «Правоохоронна діяльність» за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бака­лавр», «спеціаліст», «магістр». Навчання проводиться за ­спеціалізаціями: оперативно-роз­шукова та кримінально-про­цесуаль­на діяльність, управління підрозділами податкової міліції. Першим деканом факультету був Віктор Тарасович ­Білоус (1997–­2003 рр., 2005–2006 рр.), генерал-майор податкової міліції, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України. З 2008 р. факультет очолює Олександр Миколайович Розум, генерал-майор податкової міліції, проректор з питань підготовки кадрів податкової міліції. На факультеті працює 4 доктори юридичних наук, 24 кандидати наук; функціонує 5 кафедр. За високі досягнення у навчальній та науковій роботі за час навчання в Університеті 10 випускників були занесені до Золотої книги пошани університету, 6 курсантів у різні роки ставали стипендіатами Президента України, по одному — стипендіатами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Украї­ни, ДПА України. П’ять разів офіцери та курсанти факуль­тету представляли податкову міліцію у святкових парадах до Дня незалежності та 60-ї річниці визволення України, за які отримали високу оцінку від керівництва держави. За час свого існування факультет виховав 3 майстри спорту міжнародного класу, 15 майстрів спорту України, 32 кандидати у майстри спорту. Щорічно кращі випускники ФПМ представляють податкову міліцію і Національний університет ДПС України на зустрічі у Президента України з випускниками навчальних закладів силових структур. При Національному університеті ДПС України діє також юридичний факультет. Декан юридичного факультету — кандидат юридичних наук, доцент Михайло Олексійович Мацелик (очолив з грудня 2011 р). Юридичний факультет було створено у лютому 1996 р. на базі відділення «Правознавство». Спочатку — відділення, а потім факультет очолював Григорій Михайлович Самілик (з 2007 р. очолював факультет), який був організатором відкриття спеціальності «­Правознавство».

66


За багаторічну­ працю Г. М. Самілик був нагороджений 11 медалями СРСР, почесним званням «Заслужений юрист України», почесною відзнакою ДПА України, нагрудним знаком «За честь і службу», знаком «Почесний працівник податкової служби України», знаком «Відмінник освіти». Григорій ­Михайлович є почесним членом Союзу юристів України. Юридичний факультет, акреди­тований за ІV рівнем, пропонує денну форму навчання за напрямом підготовки «Право» спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». ­Навчання здійснюється за спеціалізаціями та магістерськими програмами: «Правове забезпечення фінансової діяльності держави», «Управління господарсько-правовою діяльністю», «Правове забезпечення діяльності­ орга­нів прокуратури, адвокатури та суду», «Порівняльне та міжнародне фінансове право», «Нотаріа­льна діяльність». На сьогоднішній день на факультеті на денній формі ­навчається 1100 студентів, навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад, до якого входять 11 докторів та 71 кандидат юридичних наук. До структури факультету належать сім кафедр та Навчально-практичний центр «Ірпінська юридична клініка «Справедливість», де студенти надають безкоштовну юридичну допомогу. Перед юридичним факультетом стоять такі завдання: орга­ні­зація підготовки фахівців-юристів для органів державної по­даткової, контрольно-ревізійної служб, фінансових органів, Державного казначейства, судових, правоохоронних та правозахисних органів, підприємств, організацій усіх форм власності; поєднання практичного навчання студентів з наданням безкоштовної юридичної допомоги соціально-незахищеним верствам населення; налагодження і підтримка ефективних зовнішніх зв’язків із навчальними закладами, ­діловими колами зарубіжних країн за профілем діяльності ­факультету з метою якісної підготовки фахівців.

67