СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Дорогі читачі!

Усі ми усвідомлюємо, що ефективний розвиток української науки, здійснення реформ та впровадження інновацій полягають сьогодні у міжнародному співробітництві. Впевнено у цьому напрямі рухаються і фахівці-аграрії, налагоджуючи співпрацю з колегами інших країн: укладаються угоди, виконуються спільні проекти, організовуються міжнародні конференції, відбувається стажування спеціалістів у наукових центрах зарубіжних країн. Міжнародному партнерству сприяє також долучення установ мережі Національної академії аграрних наук до Програми ЄС «Горизонт 2020».
Саме питанню міжнародної наукової співпраці й присвячений четвертий том видання «Науковці України — еліта держави», що його підготувало «ВИДАВНИЦТВО ЛОГОС УКРАЇНА». Отримана інформація дозволить об’єктивно оцінити можливості, відзначити здобутки, окреслити наявні проблеми, а в цілому — сприятиме розробленню і підписанню необхідних міждержавних угод з наукового співробітництва.
Книга знайомить також із видатними особистостями — українськими вченими, які збагатили вітчизняну й світову науку своїми винаходами і розробками. Їх приклад і здобутки сповнюють нас гордістю, вірою у власні сили та дарують натхнення. Певен, що видання «Науковці України — еліта держави» не залишить читача байдужим і сприятиме утвердженню нашої держави у світовому співтоваристві.