СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЯковлєва Лариса  Василівна

Яковлєва
Лариса Василівна

Завідувач кафедри фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету

Доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Лариса Василівна Яковлєва — один з кращих представників наукової школи Національного фармацевтичного університету, талановитий вчений-фармаколог та педагог, вольова і цілеспрямована людина. Зробила чималий внесок у галузь фармакоекономічних досліджень, формулярну систему України та фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів. Народилася 19 серпня 1947 р. у м. Балаклія Харківської області. У 1965 р. із золотою медаллю закінчила середню школу, а у 1973 р. із відзнакою — Харківський фармацевтичний інститут. В університеті працює з 1977 р., пройшла шлях від старшого лаборанта до професора кафедри фармакології. У 1989 р. організувала, створила і очолювала до 2013 р. Центральну науково-дослідну лабораторію. Стала ініціатором сучасних наукових напрямів: пошук, розробка і створення нових протизапальних, противиразкових, геропротекторних, анаболічних, адаптогенних, простатопротекторних, венопротекторних, ранозагоювальних засобів. За цими напрямами лабораторія займає провідні позиції в Україні та СНД.

Під керівництвом професора Л. В. Яковлєвої проведені скринінгові дослідження сотень нових хімічних сполук за різними видами фармакологічної активності, фітохімічних об’єктів і нових лікарських форм, за результатами яких розроблені і впроваджені нові оригінальні лікарські препарати, серед них: таблетки «Альтан», «Піфламін», «Валькофен», «Альтабор», гранули «Сілісем», мазь «Біофлорин», гель «Живітан», досліджені десятки генеричних препаратів. Професор Л. В. Яковлєва є співавтором 35 нових оригінальних лікарських препаратів та 13 наукових методичних рекомендацій, затверджених ДЕЦ МОЗ України з експериментального вивчення нових лікарських засобів. У 1984 р. захистила кандидатську, у 1992 р. — докторську дисертацію «Пошук і вивчення нових нестероїдних протизапальних засобів — похідних дикарбонових кислот». З 2004 р. Ларисі Василівні було доручено організувати та очолити першу в Україні кафедру фармакоекономіки. Починаючи з 2008 р., Лариса Яковлєва проводить щорічну міжнародну науково-практичну конференцію «Фармакоекономіка в Україні, стан та перспективи розвитку». З 2008 р. очолює Українське відділення Міжрегіональної суспільної організації «Общество фармакоэкономических исследований». Регулярно виступає на науково-практичних симпозіумах і конференціях, зокрема щорічних Європейських конгресах ISPOR, є членом Центрального формулярного комітету МОЗ України. З 2012 р. співпрацює з робочою групою ВООЗ з питання оцінки популяційного споживання антимікробних препаратів в Україні з використанням АТС/DDD-методології, що сприяє розповсюдженню раціональних принципів призначення антибіотиків з метою підвищення ефективності антибіотикотерапії та запобігання розвитку резистентності мікроорганізмів та дисбіозу. Наукові розробки Л. В. Яковлєвої наведені в понад 1000 наукових працях, у т. ч. у 140 авторських свідоцтвах та патентах, 6 монографіях. Протягом багатьох років натхненної і плідної праці створила колектив науковців і вчених — 7 докторів та 25 кандидатів наук. Є членом: спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності «Фармакологія», Проблемної комісії «Фармація», редакційної колегії низки журналів; заступником головного редактора журналу «Клінічна фармація». За сумлінну та плідну працю має чимало нагород та відзнак, є заслуженим професором НФаУ.

Larysa V. Iakovlieva
DSc (Pharmacy), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Chairperson of Pharmacoeconomics Department, National University of Pharmacy (NUPh). Fields of research: exploration, development and creation of new anti-inflammatory, antiulcer, geroprotective, anabolic, adaptogenic, prostatoprotective, vasoprotective, wound healing agents.