СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬФесенко Євгеній  Володимирович

Фесенко
Євгеній Володимирович

Завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України

Доктор юридичних наук, професор.
Серед вітчизняних науковців в галузі права чільне місце належить Євгенію Володимировичу Фесенку. Народився 2 червня 1941 р. Вищу освіту здобував упродовж 1964–1968 рр. у стінах Київського державного університету імені Тараса Шевченка (КДУ ім. Т. Шевченка) за фахом «Правознавство». Юридичну діяльність розпочав в останні роки студентства: з 1967 до 1971 рр. працював слідчим прокуратури Залізничного району м. Київ. На науково-педагогічній роботі з 1971 р. До 1994 р. пройшов становлення як асистент, старший викладач, доцент юридичного факультету КДУ ім. Т. Шевченка. У 1984–1986 р. за направленням Міносвіти СРСР працював у Кабульському університеті в Демократичній Республіці Афганістан (ДРА). Також читав лекції для суддів військового трибуналу та надавав консультації військовій прокуратурі ДРА. Має статус учасника війни. У 1994–1995 рр. — доцент Київського націо­на­ль­ного економічного університету, у 1995–1999 рр. — завідувач відділу Інституту законодавства Верховної Ради України, у 1999–2002 рр. — голов­ний науковий

консультант Апарату Верховної Ради України. З?2002?р. професор, а згодом завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України. За сумісництвом Євгеній Володимирович працює на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У колі наукових напрямів роботи Євгенія Володимировича — розробка основних положень та інститутів Загальної частини кримінального права України, а?саме: злочин, склад злочину, підстава кримінальної відповідальності, об’єкт як елемент складу злочину; злочини проти здоров’я населення. Є. В. Фесенко опрацьовував проект Кримінального кодексу України, пакет законопроектів судової реформи 2001 р., а також нової редакції Закону України «Про прокуратуру» та інших документів як член робочої групи з підготовки Кримінального кодексу, а згодом — як службовець Апарату Верхов­ної Ради України. Вчений брав активну участь в обговоренні актуальних проблем кримінального права на науково-практичних конференціях у Харкові, Львові, Одесі, Запоріжжі, Донецьку, Луганську та інших наукових центрах України. Під його керівництвом захистилися 8 кандидатів юридичних наук. За результатами наукової діяльності Євгенія Володимировича світ побачили понад 150 наукових праць, зокрема: 11 видань Науково-практичного коментаря Кримінального кодексу України (у спів­авторстві), 4 підручники з кримінального права (у співавторстві), монографії «Кримінально-правовий захист здоров’я населення», «Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони» та інші, які вийшли друком в Україні та за її межами — в ДРА, Іспанії, Російській Федерації. Він є членом Київського осередку Асоціації кримінального права України та Міжнародної асоціації кримінального права (Париж, Франція). За заслуги перед українським народом, вагомі досягнення, високий професіоналізм та ініціативність у праці нагороджений трьома грамотами Голови Верховної Ради України. Своїми досягненнями Євгеній Володимирович завдячує дружині Людмилі Марківні — вірній супутниці життя, з якою прожив понад півсторіччя та виховав синів Олександра, Володимира і Ярослава. Має чотирьох онуків — Сергія, Микиту, Катерину та Єву. Життєве кредо Є. В. Фесенка: «Насамперед, будь людиною!».

Yevgenij V. Fesenko
DSc (Law), Prof.

Chairman of the Department of Criminal and Administrative Law, Academy of Advocacy of Ukraine. Fields of research: basic regulations and institutions of the General Part of the Criminal Law of Ukraine (crime, body of a crime, offense grounds for criminal liability, the object as an element of a crime, a crime against public health), current criminal law problems.