СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬФедорович Ярослав  Теодорович

Федорович
Ярослав Теодорович

Доцент кафедри нафтогазового обладнання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Кандидат технічних наук, доцент, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Наукова робота Ярослава Теодоровича Федоровича спрямована на забезпечення надійності газонафтопромислового обладнання і транспортування газу. Народився 9 лютого 1949 р. у с. Підмихайля Калуського району Івано-Франківської області. Після школи працював токарем на Калуському заводі комунального устаткування, згодом — оператором газорозподільчої станції в м. Калуш. Закінчив механічний факультет Івано-Франківського інституту нафти і газу за спеціальністю «Машини та обладнання нафтових і газових промислів». З 1972 р. — інженер науково-дослідного сектору інституту, невдовзі — асистент кафедри нафтового обладнання. З 1975 по 1978 рр. навчався в аспірантурі при Івано-Франківському інституті нафти і газу, працював також асистентом, старшим науковим співробітником. Ярослав Теодорович брав участь у розробці та впровадженні стендів для ремонту та випробовування бурового обладнання

для Стрийської ЦРММ, комплексу обладнання для примусового спуску труб з ліквідації аварійних газонафтових фонтанів для Полтавської воєнізованої частини, установки для зміцнення насосних штанг для ПАТ «Укрнафта» та ВО «Білорусьнафта», «ПермНІПІнафта». Захистив кандидатську дисертацію, присвячену підвищенню довговічності насосних штанг, які входять в комплект установки для видобування нафти. З 1995 р. — доцент кафедри нафтогазового обладнання. Опублікував понад 100 праць. Співавтор монографії «Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України». У творчому доробку 10 винаходів, які стосуються забезпечення надійної роботи штангової колони насосної установки, підвищення надійності протикорозійного захисту газонафтопроводів. У колі наукових інтересів: підвищення довговічності газонафтопромислового обладнання; оцінка працездатності деталей газонафтопромислового обладнання з врахуванням їх корозійної тріщиностійкості; забезпечення ефективного протикорозійного захисту промислових та магістральних газонафтопроводів, резервуарів. Федорович Ярослав — активний учасник міжнародних науково-технічних конференцій, його винаходи демонструються на виставках. Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотами галузевих підприємств, обласної адміністрації та дипломами різних інстанцій. Ярославом Теодоровичем у співавторстві вперше розроблені наукові основи зі створення інноваційних біостійких модифікованих мастик для ізоляції газонафтопроводів, які одночасно гальмують електрохімічну корозію і проявляють бактерицидні властивості, пригнічуючи життєдіяльність корозійно-небезпечних мікроорганізмів. Такі біостійкі модифіковані мастики впроваджені на підприємстві ПАТ «Укртрансгаз». Ярослав Теодорович має дружну сім’ю. Дружина — лікар. Два сини продовжують справу батька, інженери в нафтогазовій галузі. Підростають четверо онуків. Життєві кредо: «Завжди робити добро, добиватись успіху через щирі, чесні і добрі стосунки з людьми», «Порядність, професіоналізм та працьовитість», «Працювати відповідально і жити по совісті», «Мети досягає той, хто її прагне».

Yaroslav T. Fedorovych
PhD (Techniсs), Assistant Professor, Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Assistant Professor of the Department of Gas Equipment, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Fields of research: increasing longevity of gas and oil in­dustrial equipment; efficiency rating of gas and oil indu­strial equipment details according to their corrosion crack resistance; ensuring effective anticorrosion protection of industrial and main gas and oil pipelines, reservoirs.