СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПоложенець Віктор  Михайлович

Положенець
Віктор Михайлович

Завідувач кафедри селекції та біотехнології Житомирського національного агроекологічного університету

Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України.
Відомий вчений-фітопатолог, консультант Верховної Ради України з аграрних питань В. М. Положенець працює у науковому напрямі фітопатології, імунітету та селекції картоплі на стійкість до шкідливих організмів. Є одним з організаторів створення генофонду картоплі на резистентність до хвороб бактеріального походження. Створив вихідні форми з числа сортів вітчизняної, зарубіжної селекції, культурних, примітивних і диких видів та інцухт-ліній, які характеризуються високою стійкістю до хвороб та шкідників. Народився 2 листопада 1946 р. у с. Забріддя Черняхівського району Житомирської області в багатодітній родині хліборобів. У 1970 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут. З того часу, разом із поступовим розвитком закладу, почалося формування Віктора

Михайловича як висококласного фахівця сільськогосподарської освіти й науки. У 1971 р. розпочав роботу на посаді молодшого наукового співробітника, згодом перейшов на посаду старшого наукового співробітника, керівника групи імунітету Інституту картоплярства Української академії аграрних наук. З 1973 р. навчався в аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного інституту картопляного господарства (м. Москва), в якому захистив кандидатську дисертацію, у 1994 р. відбувся захист докторської дисертації. З 1987 р. до теперішнього часу професор В.М. Положенець працює в Житомирському національному агроекологічному університеті: спершу на посаді доцента, згодом — професора, завідувача кафедри селекції та біотехнології, проректора з наукової роботи та ректора Державної агроекологічної академії України. Нині обіймає посаду завідувача кафедри селекції та біотехнології ЖНАЕУ. У науковому доробку вченого понад 300 наукових праць, з них 8 монографій та посібників, 15 авторських свідоцтв на винаходи. Серед посібників — «Про картоплю», «Агроекологічні основи вирощування картоплі», «Генетика», «Захист картоплі від хвороб, шкідників та бур’янів», «Довідник майстра по вирощуванню картоплі». Віктор Михайлович запропонував науково-обґрунтовану екологічну систему насінництва картоплі для Житомирської області. Формує наукову школу з напряму захисту рослин, під його керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій. Сортозразки картоплі, винайдені вченим, знаходять широке використання в селекційних центрах та наукових установах України. В цілому В. М. Положенець є співавтором 12 сортів картоплі, зокрема, Зарево, Воловецька, Віхола, Луговська, Світанок київський, Українська рожева, Пролісок, Ромашка 8, Либідь, Бородянська рожева та ін. Деякі сорти районовані в Україні, Росії та Білорусі. Член спецради ЖНАЕУ зі спеціальності «Захист рослин», НУБІП зі спеціальності «Фітопатологія», «Ентомологія», Координаційно-методичної ради Інституту картоплярства НААН, науково-методичної комісії із захисту і карантину рослин (202) на базі ДУ «НМЦ «Агроосвіта». Своїм досягненням завдячує дружині Валентині Іванівні, дочці Людмилі, кандидату біологічних наук, доценту кафедри селекції та біотехнології ЖНАЕУ, а також сину Олександру, який нині обій­має посаду комерційного директора компанії «Бізон Тех».

Viktor M. Polozhenets
DSc (Agriculture), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Chairman of Breeding and Biotechnology Department, Zhytomyr National Agroecological University. Fields of research: phytopathology, potato immunity and breeding for resistance to pests.