СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПилипенко Ростислав  Євгенович

Пилипенко
Ростислав Євгенович

Завідувач кафедри германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Доктор філологічних наук, професор.
Життєвий шлях Р. Є. Пилипенка — яскравий приклад успішної співпраці талановитого випускника й потужного навчального закладу. Досвід навчання за кордоном, самовдосконалення та майстерність педагога забезпечили Ростиславу Євгеновичу авторитет серед колег та вдячність студентів-філологів. Народився 6 червня 1969 р. у Києві. У 1993 р. успішно закінчив факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В альма-матер одразу розпочав викладацьку діяльність, основним місцем роботи до 1995 р. був Національний банк України, де обіймав посаду перекладача та економіста. У 1995–1997 рр. навчався в аспірантурі КНУ імені Тараса Шевченка, з 1997 по 1999 рр. продовжив здобувати освіту в Німеччині у Вищому філософському коледжі імені Святого Георга (м. Франкфурт-на-Майні). Упродовж 2000 р. — навчання та практика у школі менеджерів за програмою ЄС (м. Кассель, Німеччина).

З 2001 р. працює в КНУ імені Тараса Шевченка, 2002–2005 рр. — підготовка докторської дисертації. Пройшов становлення від викладача до завідувача кафедри германської філології. Має досвід роботи в професійній міжнародній банківській галузі: стажувався у Федеральному банку Німеччини, німецькому «Комерцбанку», німецькому відділенні французького «Сосьете Женераль». Основними напрямами наукової діяльності Р. Є. Пилипенка є дослідження фахових мов, теорії дискурсу, міжкультурної комунікації, когнітивні дослідження, риторика та діалектологія. Автор створив концепції інституційного комунікативного простору, культурної пам’яті мовної особистості та діалектної ідентичності у глобалізованому німецькому суспільстві. Віце-президент Спілки германістів вищої школи України, член вчених рад і комісій Інституту філології та КНУ імені Тараса Шевченка, комісії з філологічного напряму науково-методичної ради МОН України та екзаменаційної комісії Німецької служби академічних обмінів (ФРН). Член редакційних колегій фахових видань в Україні та Німеччині, координатор та співорганізатор німецько-українського проекту «Інституційне партнерство германістів» з 2010 р. та наукових тем проекту «Німецько- та україномовні дискурси: лінгвістичні і культурологічні перспективи», «Німецькі місця пам’яті в українській лінгвокультурі». Під керівництвом Ростислава Євгеновича захищено 7 кандидатських дисертацій. У його власному науковому доробку понад 150 наукових, навчально-методичних та публіцистичних праць. Опубліковані одноосібні навчальні посібники, 70 праць вийшли друком у публіцистичних виданнях ФРН з проблем країн Східної і Центральної Європи та Азії. Творчий псевдонім ученого, який використовує у журналістській та театральній діяльності, — Росновський — дівоче прізвище бабусі Росновської Валентини Пилипівни, яка належала до старого дворянського роду Росновських. Актор Ростислав Росновський за активну участь у кращому аматорському театрі міста Києва «У Білій вітальні» Будинку учених НАН України нагороджений грамотами голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. Життєве кредо: per aspera ad astra (крізь терни до зірок).

Rostyslav Y. Pylypenko
DSc (Philology), Prof.

Chairman of Germanic Philology Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv. Fields of research: professional languages, discourse theory, intercultural communication, cognitive studies, rhetoric and dialectology; educational management, politology, culturology and philosophy.