СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМесель-Веселяк Віктор  Якович

Месель-Веселяк
Віктор Якович

Заступник директора з наукової та інноваційної роботи, завідувач відділення організації виробництва і земельних відносин, завідувач відділу форм господарювання ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН

Академік Національної академії аграрних наук і Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Новаторські розробки видатного вченого В.Я. Месель-Веселяка сприяли трансформації сільського господарства України до ринкових умов господарювання, запровадженню приватної власності на землю, реформуванню колгоспів і радгоспів у господарські структури ринкового типу, що забезпечило на практиці значний приріст виробництва і підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Його наукову діяльність високо оцінив Президент України 1994–2005 рр. Л.Д. Кучма. Створив власну наукову школу, в якій захищено 5 докторських та 24 кандидатські дисертації. Народився 5 вересня 1938 р. у м. Чарджоу (Туркменістан). У 1957 р. закінчив Брацлавський бухгалтерський технікум на Вінниччині, а у 1961 р. факультет економіки сільського господарства Київ­ського

інституту народного господарства (зараз Київський національний економічний університет). Працював у Тульчинській районній плановій комісії. Упродовж 1964–1967 рр. — аспірант Укр­НДІ економіки і організації сільського господарства (УНДІЕОСГ). З 1967 по 1970 рр. — завідувач Таращанського опорного пункту цього інституту. У 1970–1975 рр. — вчений секретар секції економіки сільського господарства Південного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. Леніна. Брав участь у підготовці Методики економічної оцінки землі в Українській РСР (1974), що застосована в масштабах всього СРСР. У 1975–1977 рр. — завідувач сектору в УНДІЕОСГ, 1977–1987 рр. — завідувач сектору сільсь­когосподарської науки і навчальних закладів ЦК Компартії України, 1987–1989 рр. — старший, провідний науковий співробітник відділу економіки Інституту землеробства. З 1989 до 1998 рр. — заступник директора з наукової роботи, завідувач відділів Інституту аграрної економіки. З 1998 р. — головний вчений секретар президії НААН. З 2000 р. — заступник директора, завідувач відділення і відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН. Автор понад 1000 наукових праць, присвячених обґрунтуванню і розробці принципово нових методів аграрної реформи в Україні, організації виробництва, розвитку форм господарювання і земельних відносин, економічних взаємовідносин між галузями економіки держави і внутрігалузевих відносин в АПК, розвитку кооперації на селі. За участю вченого розроблено проекти 33 законів України та 18 указів Президента України і 16 постанов Кабінету Міністрів України. Серед них закони: «Про селянське (фермерське) господарство» (1990), «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997), Земельний кодекс України (2001), «Про особисте селянське господарство» (2003) та ін. Під його керівництвом і за безпосередньої участі розроблено Державну цільову програму розвитку українського села до 2015 р. та Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 р. Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1977), «За заслуги» III ступеня (2009). Успіхам завдячує дружині Людмилі Олексіївні Сокотнюк, берегині роду, з якою виховали трьох синів. Пишається вісьмома онуками. Життєве кредо: «Порядність в усьому».

Viktor Ya. Mesel-Veseliak
Academician of the National Academy of Agricultural Sciences and the Academy of Economic Sciences of Ukraine, DSc (Economics), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Deputy Director on Research and Innovation, Institute of Agrarian Economics NSC, NAAS of Ukraine. Fields of research: new method development of agrarian reform in Ukraine, manufacturing management, development of forms of farming and land relations