СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМамонов Костянтин  Анатолійович

Мамонов
Костянтин Анатолійович

Завідувач кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Доктор економічних наук, професор, член-корес­пондент Інженерної академії України.
Костянтин Анатолійович Мамонов — вчений в галузі геодезії, землеустрою та кадастру. Наукова діяльність охоплює питання стратегічного планування, особливості обліку підприємств будівельного комплексу, формування антикризових програм. Народився 20 лютого 1976 р. у Харкові. Закінчив факультет економіки та менеджменту Харківської державної академії міського господарства за спеціальністю «Облік і аудит». У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)». У 2006 р. отримав вчене звання доцента. З 2009 р. — доктор філософії. У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Стейкхолдерна стратегія вартісно-орієнтованого управління капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств». Трудову діяльність розпочав у 2003 р. асистентом кафедри обліку і аудиту Харківської національної академії міського господарства (нині — Харківський

національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова). У цьому навчальному закладі відбулося становлення Костянтина Мамонова як науковця. З 2005 по 2013 рр. — доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, з вересня 2013 р. — професор. З червня 2013 р. — завідувач кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна, з жовтня 2014 р. — професор кафедри. Коло наукових інтересів пов’язано із формуванням об’єктно-орієнтованого підходу до оцінки землі та нерухомого майна, застосування геоінформаційних систем у різних сферах господарювання. Автор 178 публікацій, у тому числі 7 монографій та 6 навчальних посібників, з яких 2 мають гриф МОН України. Результати досліджень пройшли апробацію на міжнародних науково-практичних конференціях та впроваджені у діяльність суб’єктів господарювання і державних інституцій. Науковий керівник 10 аспірантів та здобувачів. Енергійний професіонал, талановитий організатор, Костянтин Анатолійович інтенсивно розвиває матеріальну базу кафедри, залучає до роботи високопрофесійних фахівців. Завдяки його ініціативі відкрито магістратуру з нових спеціальностей «Оцінка землі та нерухомого майна» і «Землеустрій та кадастр», організовано аспірантуру за спеціальністю «Кадастр і моніторинг земель». Ініціатор створення в університеті школи земельного адміністрування, яка успішно працює. Професор Костянтин Мамонов здійснює теоретично-методичні розробки та реалізує практичні напрями у різних сферах народного господарства, член методичної ради Фонду державного майна України. Активно займається громадською роботою. З 2007 по 2013 рр. — голова профспілкової організації студентів ХНУМГ ім. О. М.?Бекетова, з 2010 по 2013 рр. — член Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України. Нагороджений грамотами МОН України, департаментів житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури; науки і освіти Харківської ОДА, Департаменту освіти Харківської міської ради, Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України. Формула успіху професора Костянтина Мамонова: «Рухайся вперед — не зупиняйся, досягнувши успіху — постійно розвивайся».

Konstiantyn A. Mamonov
DSc (Economics), Prof., Corresponding Member of the Engineering Academy of Ukraine.

Chief at the Department of GIS, land and real estate appraisal, O.?M.?Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. Research areas: land administration, development of object-oriented approach to the assessment of land and immovable property, use of GIS in various areas of management.