СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛубська Марія  Володимирівна

Лубська
Марія Володимирівна

Головний науковий консультант апарату Верховної Ради України Головного науково-експертного управління відділу гуманітарних і міжнародних питань, гармонізації законодавства з країнами ЄС та захисту прав людини, професор кафедри релігієзнавства гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія»

Доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України.
Наука в житті Марії Лубської стала скоріш логічним, ніж спонтанним вибором, адже її батьки — знані науковці. У дослідженні релігійно-правових шкіл ісламу (мазхабів) Марія Володимирівна є послідовницею розвитку наукової школи ісламознавства та мусульманського права, започаткованої її батьком, Володимиром Лубським, доктором філософських наук, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Народилася 8 червня 1977 р. у м. Києві. У 1999 р. здобула вищу освіту на юридичному факультеті Київсь­кого національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», магістр права. Після закінчення аспірантури філософського

факультету цього ж університету, у 2002 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Релігіє­знавство», а в 2004 р. отримала вчене звання доцента. У 2008 р. стала наймолодшим доктором наук в Україні, захистивши першу докторську дисертацію з мусульманського права та ісламу, а 2013 р. отримала вчене звання професора кафедри релігіє­знавства та академіка Академії наук вищої освіти України. З 2002 р. М. В. Лубська працює в Національному університеті «Острозька академія», де й дотепер є професором кафедри релігієзнавства гуманітарного факультету. З 2004 р. займається юридичною, нау­ково-експертною діяльністю з проблем гуманітарного права, науки, освіти, релігії, мови та культури у Головному науково-експертному управлінні Апарату Верховної Ради України. Входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Національного університету «Острозька академія». Упродовж 2011–2013 рр. була членом експертної ради з філософських, соціологічних та політичних наук Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України. Під керівництвом Марії Володимирівни захищені дисертаційні дослідження з питань ісламознавства та мусульманського права, а загальний науковий доробок становить більше 160 наукових та навчально-методичних праць. Зокрема, «Мусульманське право. Сутність, джерела, структура» (2009), «Мусульманське шлюбно-сімейне право» (2010), «Мусульманське право в ісламській традиції» (2004), «Іслам: історія та сучасність» (2015), двотомне видання «Історія релігій» (2008), «Церковне (канонічне) право» (2015), «Історія, устрій і правовий статус християнських церков» (2015). Крім того, М. В. Лубська є співавтором 9 підручників з релігіє­знавства. Одружена, має двох дітей. Чоловік, Сергій Лук’я­нець, член Національної спілки кінематографістів України, головний оператор ТК «ZIK». Мати, Тетяна Горбаченко, доктор філософських наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Донька, Тетяна, студентка Київського державного хореографічного училища, у 2008 р. народився син Володимир.

Mariia V. Lubska
DSc (Philosophy), Prof., Academician of the Higher Education Academy of Sciences of Ukraine.

Chief Consulting Scientist of the Verkhovna Rada of Ukraine Apparatus, Chief Scientific & Expert Mana­gement, Department of Humanities and International Issues, Harmonization of Legislation with the EU Countries and Human Rights, Professor of Religious Studies Department, Humanities Faculty, the National University «Ostroh Academy». Fields of research: Religious studies, Islam, Muslim law, Canon law, State & Church relations.