СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛозовецька Валентина  Терентіївна

Лозовецька
Валентина Терентіївна

Головний науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Доктор педагогічних наук, професор, кандидат технічних наук, заслужений вчитель України.
Науковець Валентина Лозовецька досліджує євроінтеграційні освітні процеси, психолого-педагогічні засади професійного становлення, кар’єри особистості в ринкових умовах праці. Зробила значний внесок у теорію та методику підготовки фахівців сфери туризму та виробництва, які закладені в освітні стандарти. Народилася 3 квітня 1950 р. у с. Конатківці на Він­ниччині. Закінчила Одеський технологічний інститут харчової та холодильної промисловості. З 1972 по 2003 рр. викладала у Вінницькому технікумі м’ясної та молочної промисловості. У 2003–2006 рр. — провідний науковий співробітник відділу дидактики професійної освіти Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2006–2008 рр. — завідувач лабораторії сфери послуг і туризму, 2008–2009 рр. — завідувач лабораторії професійної орієнтації і виховання, з 2009 р. — головний науковий співробітник лабораторії, яку з 2015 р. реорганізовано у лабораторію професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Науково-педагогічна діяльність Валентини Лозовецької спрямована на впровадження компетентнісно-орієнтованих технологій підготовки фа­хівців. Вона є співвиконавцем державних досліджень: «Психолого-педагогічні умови формування компетентності майбутнього фахівця сфери послуг і туризму у процесі навчання у ПТНЗ», «Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації молоді на робітничі професії», «Підготовка учнівської молоді до вибору й реалізації професійної кар’єри». Науковий модератор в організації україно-поль­ського наукового семінару «Туристична освіта Украї­ни в європейському вимірі» (2007), міжнародного семінару «Гірський туризм в Україні та розвиток туризму в Карпатському Єврорегіоні» (2008). Брала участь у розробці Стратегії розвитку туризму в Україні під час Євро 2012. У провідних вишах України організувала 6 науково-практичних семінарів (2014) з впро­вадження євроінтеграційних освітніх процесів, зокрема: «Освітні процеси у європейському вимірі», «Європейські освітні тенденції у підготовці вчителя», «Проектування сучасної системи кваліфікації у підготовці фахівців туризму в контексті вимог і потреб вітчизняного та європейського ринку праці» та ін. Плідно співпрацює з науковцями Польщі (doktor habilitowany nauk humanistycznych — Польща, 2005). У польських виданнях опублікувала понад 20 наукових праць. Презентувала українською і польською мовами авторський курс «Професіоналізація навчання у підготовці сучасного фахівця». Виступала з доповідя­ми на 72 наукових конферен­ціях та семінарах, з них на 25 — у Польщі, має понад 120 наукових праць. Член колегії рецензентів журналу «Виховання на кожен день» (Торунь, Польща), засновник і науковий модератор журналу «Освіта і ринок праці» (Плоцьк, Польща). Член редколегії журналу «Нау­ковий вісник» Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Підготувала 5 кандидатів і 1 доктора педагогічних наук (громадянка Польщі). Відзначена Грамотою Верховної Ради України, почесними грамотами НАПН України, медаллю «Ушинський К.Д.». Улюблений вислів: «Сонце не знає правих. Сонце не знає неправих. Сонце світить без мети когось зігріти. Знайшовши себе, ти подібний до сонця».

Valentyna T. Lozovetska
DSc (Pedagogics), Prof., PhD (Engineering), Honoured Teacher of Ukraine

Chief Researcher at the Professional Career Laboratory, Institute of Vocational Education, the NAPS of Ukraine. Fields of research: psychological and pedagogical principles of competence-active paradigm of vocational education, professional career specialists in the market environment; theory and methods of tourism and manufacture specialists training, eurointegrated educational processes.