СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКоцюмбас Галина  Iванівна

Коцюмбас
Галина Iванівна

Завідувач кафедри нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького

Доктор ветеринарних наук, професор.
Народилася 24 грудня 1952 р. у м. Львів. Дитячі роки провела в с. Шаланки Виноградівського району Закарпатської області. Вищу освіту здобула у 1975 р. на ветеринарному факультеті Львівського зооветеринарного інституту. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Ветеринарія». З 1975 р. — старший лаборант лабораторії патоензимології кафедри біохімії, 1977 р. — кафедри патологічної анатомії і гістології, 1978 р. — асистент кафедри. З 1991 р. — старший викладач, 1997 р. — доцент і старша по курсу патанатомії, 2008 р. — професор, 2009 р. — завідувач кафедри, яку у 2012 р. перейменовано на кафедру нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії. Водночас з викладацькою роботою з 1980 р. зай­малась науково-дослідною роботою, у 1987 р. захистила кандидатську дисертацією на тему «Патоморфологія і деякі питання патогенезу міксоматозу кролів» (Вітебськ, Білорусь). У 2005 р. зарахована в докторантуру. У 2008 р. захистила докторську дисертацію на тему «Морфофункціональні зміни

у головному мозку щурів, поросят і курей за експериментального Т 2 токсикозу та впливу розчинів натрію гіпохлориту» (Біла Церква). Автор і співавтор понад 280 друкованих праць, 4 посібників, 4 монографіій, 20 методичних рекомендацій, 5 патентів, 1 ДСТУ. Серед основних пуб­лікацій: «Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів», «Патологічна анатомія тварин», «Патоморфологічна діагностика Т 2 токсикозу курей та поросят», «Патологічна фізіологія і патологічна анатомія», «Перспективи застосування гіпо­хлоритів у ветеринарній практиці», «Морфологічні особливості шкіри та волоса різних видів тварин і людини в аспекті судово-ветеринарної експертизи», «Клінічні дослідження ветеринарних препаратів та кормових добавок». У колі наукових інтересів: клініко-анатомічна характеристика міксоматозу кролів, геморагічної хвороби кролів, парвовірозу собак, цирковірусних захворюваннях свиней, орнітобактеріозу птиці; гістоструктура органів і тканин тварин за впливу іонізуючої радіації; морфо-функціональний стан нервової, імунної систем за експериментального Т 2 токсикозу курей, поросят і білих щурів та впливу розчину натрію гіпохлориту; структурно-функціональний стан печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, головного мозку при введенні в організм тварин бороцину, клазоверму А у різних дозах; структурно-функціо­нальний стан травної системи щурів і поросят при згодовуванні кормів з різним вмістом пробіотичних препаратів та кормів з 20% вмістом ГМ-сої; мікроструктурне дослідження дрібнозмелених фаршів та м’ясних виробів; судово-ветеринарне дослідження трупів тварин та біологічних мікрооб’єктів. Керівник та виконавець науково-дослідної тематики кафедри, керівник 4 аспірантів і здобувачів, консультант 2 докторантів, підготувала 4 кандидатів наук. Розробила нову навчальну дисципліну «Технологічна гістологія», яку впроваджено на факультеті харчових технологій. Чоловік Галини Іванівни теж науковець. Ігор Ярославович Коцюмбас — професор, член-корес­пондент НАН України, директор Державного науково-­дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Подружжя виховало сина Ростислава та доньку Оксану.

Galyna I. Kotsiumbas
DSc (Veterinary), Prof.

Chairperson of Normal and Pathological Morphology and Forensic Veterinary Department, S. Z. Gzhytsky Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology. Fields of research: pathomorphism of rabbit myxo­matosis, dog parvovirus and pig circovirus, poultry ORT; histostructure of animal organs and tissues within ionizing radiation, drugs, T 2 chickens, pigs and white rats toxicosis; microstructural study of fine forcemeat and meat products.