СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКорж Олексій Миколайович

Корж
Олексій Миколайович

Завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти

Доктор медичних наук, професор.
Відомий вчений Олексій Миколайович Корж — продовжувач славнозвісних традицій Харківської терапевтичної школи. Наполегливо дотримується курсу поєднання фундаментальності і глибини досліджень з широким практичним застосуванням для зміцнення здоров’я людини. Народився 15 січня 1971 р. у м. Харків. Вищу освіту здобув у Харківському медичному інституті (нині — Харківський державний медичний університет), у 1994 р. закінчив лікувальний факультет. З 1994 по 1997 рр. навчався в аспірантурі Інституту терапії АМН України, з 1997 по 2000 рр. — науковий співробітник, а з 2001 р. — старший науковий співробітник відділу клінічної фармакології та фармакотерапії Інституту терапії АМН України. Учень академіка Л. Т. Малої. У 1997 р. Олексій Миколайович захистив кандидатську дисертацію. Упродовж 2001–2003 рр. працював доцентом на кафедрі клінічної фармації Національного фармацевтичного університету.

У 2002 р. захистив докторську дисертацію. З 2004 р. обіймає посаду завідувача кафедри загальної практики-сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти. Під керівництвом Олексія Миколайовича співробітники кафедри розробляють методику практичних занять, самостійної роботи, банк тестових завдань та методичні вказівки для лікарів-слухачів й інтернів. В навчальному процесі використовуються найсучасніші педагогічні технології. Кафедра є клінічною базою Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України з вивчення нових лікарських засобів і бере активну участь у проведенні міжнародних досліджень. У колі наукових досліджень Олексія Коржа: вив­чення механізмів ендотеліальної дисфункції при серцево-судинних захворюваннях, нейрогуморальних механізмів серцевої недостатності, нових лікарських засобів для лікування внутрішніх хвороб; розробка методів профілактики серцево-судинних захворювань на первинному рівні медичної допомоги. Голова Харківської асоціації сімейних лікарів, постійно бере участь у конференціях і семінарах, виступає з доповідями щодо покращення роботи лікарів і наданні кваліфікованої допомоги хворим. Нагороджений Премією Президента України для молодих вчених (2004), стипендіат Кабінету Міністрів України (1998–2000). Життєве і професійне кредо Олексія Миколайовича: «Цілісний підхід до здоров’я людини — актуальна дослідна проблема».

Oleksii M. Korzh
MD, Prof.

Chairman of General Practice (Family Medicine) Department, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education. Fields of research: study of endothelial dysfunction mechanisms in cardiovascular diseases, neurohormonal mechanisms of cardiac failure, new drugs for internal diseases treatment; methods development for the prevention of cardiovascular disease at the primary level of medical care.