СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКононов Борис  Тимофійович

Кононов
Борис Тимофійович

Професор кафедри електротехнічних систем комплексів озброєння та військової техніки Харківського університету Повітряних Сил імені І. Кожедуба

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Понад 40 років Борис Тимофійович Кононов пов’язав з унікальним вищим військовим навчальним і науковим закладом Збройних Сил України, в якому формувалась наука світового рівня. Результати наукових досліджень вченого впроваджені у створення та удосконалення озброєнь і військової техніки, її бойового застосування та експлуатації. Народився 5 квітня 1940 р. у м. Курськ (Росія). Закінчив із срібною медаллю середню школу № 7 м. Стрий Львівської області. Вищу освіту здобув на теплоенергетичному факультеті Львівського політехнічного інституту, який у 1962 р. закінчив із відзнакою, отримавши диплом інженера-тепло­енергетика. З 1962 по 1969 рр. служив у лавах Збройних Сил на посадах інженера-електрика, начальника відділення, енергетика з’єднання. Потім навчався в ад’юнктурі Харківського вищого військового інженерного училища Ракетних військ.

У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію. Обіймав посади викладача та старшого викладача кафедри електропостачання. У 1990 р. захистив докторську дисертацію, очолив кафедру електропостачання (у подальшому — електротехнічних систем), завідувачем якої був до вересня 2000 р. Вчене звання професор отримав у 1991 р. На цей час працює професором кафедри електротехнічних систем комплексів озброєння та військової техніки Харківського університету Повітряних Сил імені І. Кожедуба. Саме за ініціативи Бориса Кононова у 1992 р. була заснована кафедра, він став першим її керівником. Кафедра веде підготовку бакалаврів та магістрів для Збройних Сил України й проводить дослідження, спрямовані на обґрунтування та розробки раціональних структур систем електропостачання комплексів озброєння та військової техніки. Голов­ні напрями наукової діяльності: розвиток та впровадження енергозберігаючих технологій, розробка теоретичних та прикладних основ підвищення рівня електробезпеки при експлуатації військових електроустановок; розробка принципів та способів управління електропостачанням військ при підготовці та під час ведення бойових дій. Борис Кононов — засновник та керівник наукової школи в галузі розробки та створення установок гарантованого постачання та систем автоматичного керування ними. Підготував 2 докторів технічних наук та 24 кандидатів технічних наук. Має понад 200 наукових публікацій, серед яких 12 підручників та 72 авторських свідоцтва та патентів на винаходи. Є членом двох спеціалізованих вчених докторських рад у Харківському національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» та у Харківському університеті Повітряних Сил імені І. Кожедуба. Продовжує вести активну науково-­педагогічну роботу, є науковим керівником 2 ад’юн­к­тів. Протягом багатьох років входив до складу експертних рад ВАК України. У 2000 р. звільнений із Збройних Сил України у званні полковника. За службу в Збройних Силах нагороджений 15 медалями. Підтримкою у всіх починаннях вченого є сім’я. Дружина Людмила Василівна Вахрушева вже на пенсії, син Володимир — полковник, начальник кафедри метрології ХУПС, доктор технічних наук, професор. Улюблений відпочинок Бориса Тимофійовича — рибалка та водний туризм на байдарках.

Borys T. Kononov
DSc (Engineering), Prof., Honoured Scientist of Ukraine

Professor of Electrical Systems of Armament and Military Equipment Department, I. Kozhedub Kharkiv Air Force University. Fields of research: development and creation of guaranteed supply units and their automatic management systems.