СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКисличенко Вікторія  Сергіївна

Кисличенко
Вікторія Сергіївна

Завідувач кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету

Доктор фармацевтичних наук, професор.
Коло наукових досліджень Вікторії Сергіївни Кисличенко присвячене створенню нового напрямку у фармації — лікарського рослинництва, яке базується на пошуку і вивченні біологічно активних речовин природного походження як засобів захисту та стимуляторів росту лікарських та сільськогосподарських рослин. Народилася 24 вересня 1958 р. у м. Харків. Із відзнакою закінчила Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ). Працювала в лабораторії технології ліків науково-дослідного інституту ендокринології і хімії гормонів, провізором-аналітиком Сальської міжрайконтори Ростовського обласного аптечного управління. З 1982 р. — викладач кафедри неорганічної хімії ХФІ. У тому ж році зарахована до аспірантури, пройшла шлях від асистента до професора кафедри фармакогнозії. З 2004 р. — завідувач кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету (НФаУ). Кандидатська дисертація «Фитохимические исследования в ряду карденолидов и флавонолов» (1985) мала практичне спрямування: В. С. Кисличенко розробила нову технологію отримання кардіотонічного препарату «Лантозид»,

який впроваджено в промислове виробництво хіміко-фармацевтичного заводу «Біостимулятор», м. Одеса. Докторську дисертацію «Фармакогностичне вив­чення представників родини аґрусові, бруслинні, ранникові і розробка на їх основі лікарських засобів» захистила у 1999 р. Створила препарат на основі листя смородини чорної — «Глюкорібін» протиалергічної дії у вигляді таблеток по 0,1 г та 3% мазі з глюкорібіном. Вікторія Сергіївна — співавтор 21 фітозасобу, які випускає фармацевтична промисловість: «Лантозид», «Олія плодів розторопші» «Клітковина плодів розторопші», таблетки «Худія», бальзам «Вітагрен», настойка «Тим’янівка», збір «Гепафіт 1», «Фіточай для розчинення каменів в нирках», дієтичні добавки «Імунозахист», «Таблетки з екстрактом брокколі». У ДЕЦ МОЗ України реєстровані 8 оригінальних препаратів: «Шлунковий збір», «Протиалергійний збір», «Протидіабетичний збір», «Бронхолітичний збір», «Гіпотензивний збір», «Грудний збір», «Серцево-судинний збір» та «Сечогінний збір». У доробку вченої 650 наукових праць, 4 авторських свідоцтва та 38 патентів України і Росії. Роботи присвячені дослідженню поліфенольних сполук, полісахаридних комплексів, стандартизації лікарської рослинної сировини та фітопрепаратів на основі плодово-ягідних і сільськогосподарських рослин; розробці методів контролю якості. Співавтор 2 підручників, 12 посібників та 3 монографій. Підготувала 3 докторів і 23 кандидатів наук, готуються до захисту 3 доктори і 7 кандидатів наук. Вікторія Кисличенко є членом вченої та спеціалізованої вченої ради НФаУ, проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН України, голова напряму фітохімічних досліджень проблемної комісії НФаУ. Входить до складу редколегій фахових журналів «Фармацевтичний часопис», «Український біофармацевтичний журнал» та «Анали Мечниковського інституту». Дійсний член Фармакогностичного товариства США та Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP), Міжнародної громадської організації «Асоціація виробників, розробників і операторів ринку спеціальних харчових продуктів та лікувально-профілактичних косметичних засобів». Відзначена багатьма нагородами, Почесний професор НФаУ з 2013 р. Життєвим кредо слугує вислів академіка В. Черниха «До ліків має торкатися тільки освічена людина».

Viktoriia S. Kyslychenko
DSc (Pharmacy), Prof.

Chairperson of the Department of Chemistry of Na­tural Compounds, National Pharmaceutical University. Fields of research: search and study of polyphenolic compounds, cardiosteroids, polysaccharide complexes in order to create herbal remedies; standardization of medicinal plant materials and herbal remedies; development of their quality control methods.