СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКарташова Любов  Андріївна

Карташова
Любов Андріївна

Завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Доктор педагогічних наук, професор.
Досвід та фахові знання в галузі інформаційних технологій Любов Андріївна Карташова (Кравець) поєднала з педагогікою. Наукова діяльність вченої присвячена проблемам упровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Народилася 29 вересня 1958 р. у с. Красносілка Олександрівського району Кіровоградської області. У 1976 р. вступила на факультет автоматики та обчислювальної техніки Київського інституту інженерів цивільної авіації на спеціальність «Електронні обчислювальні машини». Працювала в Київському авіаційному промисловому об’єднанні, згодом — в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона. У пошуках реалізації творчих ідей у 1992 р. перейшла до Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (тепер — Київський національний лінгвістичний університет). Коло наукових інтересів — підвищення якості підготовки викладачів з використанням інформаційних технологій. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2005 р. — доцент кафедри інформатики та комп’ютерних технологій. У 2012 р. захистила докторську дисертацію, у 2014 р. — професор кафедри інформаційних технологій.

Підготувала кількох кандидатів наук, є науковим керівником декількох докторантів та аспірантів. Результати досліджень Л. А. Карташової відображені у понад 150 друкованих працях, 1 одноосібній та 4 колективних монографіях. Автор (співавтор) 14 підручників, 7 з яких отримали гриф МОН Украї­ни, 8 є електронними освітніми ресурсами. З 2014 р. обіймає посаду завідувача лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Під керівництвом Л. А. Карташової започатковано формування інноваційного для професійної освіти України нав­чально-методичного web-ресурсу — Репозиторію. Він є окремим інтегрованим, динамічним, відкритим порталом з систематизованим розташуванням електронних освітніх ресурсів за галузями та спеціальностями, який призначений для використання педагогами та студентами навчальних закладів України. Під керівництвом науковця розроблено автентичну концепцію проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-навчальних педагогічних закладів України та започатковано методику його створення. Любов Карташова — заступник головного редактора електронного наукового спеціалізованого видання «Теорія і методика професійної освіти». Вона є членом спеціалізованої вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Одружена. Професійний шлях Любові Карташової наслідують син Антон — вчитель інформатики, донька Тетяна — студентка факультету кібернетики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Liubov A. Kartashova
DSc (Pedagogics), Prof.

Head of Electronic Educational Resource Laboratory, the Institute of Vocational Education, the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Fields of research: introduction of information technologies in educational process.