СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКалініченко Надія  Андріївна

Калініченко
Надія Андріївна

Завідувач кафедри біології та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Доктор педагогічних наук, професор, заслужений учитель України.
Надія Андріївна Калініченко — науковець нової формації, не лише талановитий учитель та самобутній керівник навчального закладу, а й послідовний реалізатор концептуальних основ і технологій гуманної педагогіки. Народилася 11 вересня 1939 р. у с. Жовтневе Кіровоградської області. У 1964 р. закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені П. Г. Тичини за спеціальністю «Вчитель біології та вчитель основ сільськогосподарського виробництва». Вже на початку трудового шляху, в 1964 р., обіймала відповідальну посаду заступника директора з навчально-виховної роботи Комишуватської середньої школи Новоукраїнського району, працювала до 1974 р. У 1974–1996 рр. — директор школи. Разом із колективом зуміла створити новаторський навчальний заклад, було

започатковано наставницький рух, табори праці і відпочинку, трудові загони старшокласників, всесоюзний похід учнів та студентів за економію і бережливість. У 1984 р. захистила кандидатську, у 2009 р. — докторську дисертацію, в якій досліджувала трудову підготовку учнів сільської школи у Центральному регіоні України (друга половина ХХ ст.). Науковий кореспондент Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1984–2012). З 1996 до 2014 рр. обіймала посаду завідувача кафедри педагогіки і психології Кіровоградського ОІППО імені Василя Сухомлинського. Надія Андріївна з властивим їй професіоналізмом та творчою ініціативою керувала обласними школами методистів-кореспондентів, педагогів-дослідників, педагогічної майстерності, фаховими конкурсами. У 1984–2014 рр. — викладач, доцент, професор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. З 1 вересня 2014 р. — завідувач кафедри біології та методики її викладання. Під її керівництвом вісім талановитих учителів стали кандидатами педагогічних наук. Активний учасник конференцій та симпозіумів всіх рівнів з проблем демократизації освіти, розвитку гуманістичних ідей В. О. Сухомлинського в сучасній школі; традицій та інновацій у школах Кіровоградщини тощо. Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Наукові здобутки Надії Андріївни подані майже у 150 працях, серед яких 16 монографій, підручників та навчальних посібників. Результативна самовіддана праця Надії Андріївни відзначена численними нагородами: орденом «Знак Пошани», почесним знаком «Відмінник освіти УРСР», знаком МОН України «Василь Сухо­млинський», срібною медаллю «К.Д. Ушинський» та золотою медаллю «Григорій Сковорода» Націо­нальної академії педагогічних наук України, почесними грамотами Президії Верховної Ради УРСР, Міністерства освіти України, Академії педагогічних наук України. Лауреат обласної педагогічної премії імені В. О. Сухомлинського. Одружена, має двох синів і внуків. Життєве кредо: «Твори Добро, хай множиться сторицею».

Nadiia Kalinichenko
DSc (Pedagogics), Prof., Honoured Teacher of Ukraine. Chairperson of Biology and Teaching Methods Department, V. Vynnychenko Kirovohrad State Pedagogical University.

Fields of research: history of education development of Ukraine, innovation processes in national school broadening, teaching methods of biology, ecology in secondary and high schools, education history within the personalities, activities of teachers humanists V. O. Sukhomlynsky, I. G. Tkachenko, O. A. Zakharenko, schools model for humane pedagogy.