СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗоценко Микола  Леонідович

Зоценко
Микола Леонідович

Завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Доктор технічних наук, професор.
Народився 3 серпня 1938 р. у станиці Сло­в’ян­сь­кій Краснодарського краю. Закінчивши у 1960 р. Полтавський інженерно-будівельний інститут, працював виконробом у м. Кривий Ріг, брав участь у будівництві гірничо-збагачувальних комбінатів ПГЗК-2, НКГЗК, ІНГЗК, цехів Криворізького металургійного заводу. У 1967 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю «Основи і фундаменти» в Полтавському інженерно-будівельному інституті, а в 1969 р. захистив кандидатську дисертацію у Воронезькому інженерно-будівельному інституті. Упродовж 1964–1972 рр. Микола Зоценко у складі кафедри основ та фундаментів проводив наукові дослідження з розробки і вдосконалення методів пенетрації і зондування ґрунтів та обертального зрізу, внаслідок чого було розроблено експрес-метод оцінювання проходження колісних і гусеничних машин по бездоріжжю. Цей метод впроваджений при проектуванні та будівництві Каховського

магістрального каналу, другої черги Північно-Кримського каналу, реконструкції Каракумського каналу. За конкурсом у 1970 р. Миколу Зоценка обрано доцентом кафедри основ та фундаментів. Активно досліджував фундаменти в ущільненому ґрунті, успішно займався впровадженням в будівництво коротких пірамідальних паль і фундаментів в пробитих свердловинах. Брав участь у створенні нормативних документів з їх проектування та будівництва на державному і відомчому рівнях. Тривалі наукові дослідження та промислові впровадження стали основою докторської дисертації, яку захистив у 1995 р. З 2002 р. Микола Леонідович — завідувач кафед­ри «Видобування нафти і газу та геотехніки». Очолює школу фундаментобудування, яка досліджує фізико-механічні характеристики ґрунтів за допомогою швидкісних методів польових і лабораторних випробовувань, а також є науковим керівником школи геотехніки, заснованої Є. В. Платоновим. Основний науковий доробок — вдосконалення технології, розрахунків і конструювання фундаментів, які споруджують без виймання ґрунту; будів­ництво в складних інженерно-геологічних умовах. Під керівництвом та науковими консультаціями професора М. Л. Зоценка захищено 30 кандидатських і одна докторська дисертації. Він є автором понад 300 на­у­кових праць, співавтор і науковий редактор 4 видань підручника «Інженерна геологія, механіка ґрунтів, основи і фундаменти» (1992, 2004, 2012, 2014), який визнано основним в Україні при підготовці інженерів-будівельників. Член редколегій журналів «Світ геотехніки» та «Бетон і залізобетон в Україні». Микола Леонідович — дійсний член Академії будівництва України, член бюро Міжвідомчої координаційної науково-технічної ради з питань будівництва та захисту будівель, споруд, територій у складних інженерно-геологічних та сейсмічних умовах України, член спеціалізованої вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, член Міжнародного, Російського та Українського товариств механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування. За створення підручників та навчальних посібників, підготовку наукових кадрів і досягнення в науковій роботі нагороджений медаллю І. М. Герсеванова, лауреат премії імені академіка Будникова Академії будівництва України.

Mykola L. Zotsenko
DSc (Engineering), Prof.

Chairman of the Department of Oil and Gas Exploitation and Geotechnics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. Fields of research: changes in the soil appearing from the construction and operation of foundations being built without removing the soil; physical and mechanical properties of soils by means of high-speed methods of field and laboratory tests.