СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБараш Євген  Юхимович

Бараш
Євген Юхимович

Начальник Інституту кримінально-виконавчої служби Національної академії внутрішніх справ, генерал-майор внутрішньої служби

Доктор юридичних наук, доцент.
Відповідальність за справу, яку робиш, висока юридична кваліфікація, виваженість у діях зумовили заслужений авторитет Євгена Юхимовича Бараша у кожній сфері діяльності. Народився 8 лютого 1966 р. у Харкові. У 1989 р. закінчив факультет авіадвигунобудування Харківського авіаційного інституту за спеціальністю «Інженер-механік». Навчався в Українській державній юридичній академії (нині — Націо­нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «Правознавство». З 1989 по 2003 р. працював на різних посадах: від майстра цеху, старшого інженера до заступника директора підприємства в Установі виконання покарань–18 УМВС України Харківського облвиконкому та заступника начальника установи в Установі виконання покарань–54, 12 УМВС Украї­ни в Харківській області. З лютого 2003 р. по лютий 2006 р. перебував на посаді начальника Дергачівської виправної колонії управління Держдепартаменту України з питань виконання покарань в Харківській області (№ 109). З лютого 2006 р. по грудень 2007 р. — начальник Качанівської виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харкiвській областi

(№ 54). З грудня 2007 р. по лютий 2012 р. — заступник, перший заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області. З лютого 2012 р. по квітень 2014 р. — начальник управління Державної пенітенціарної служби Украї­ни в Харківській області. Працював викладачем у ХНУВС, НЮУ імені Ярослава Мудрого. З 2014 р. — начальник Інституту кримінально-виконавчої служби НАВС. Стратегічною метою розвитку Інституту є створення провідного відомчого навчального закладу, здатного успішно сприяти виконанню завдань, що постають перед пенітенціарною системою України. У колі інтересів науковця — адміністративне, фінансове, інформаційне право. У 2006 р. Євген Юхи­мович захистив кандидатську дисертацію «Орга­нізаційно-­правові засади діяльності установ виконання покарань», а у 2012 р. — докторську «Адміністративно-правові засади управління Державною кримі­нально-виконавчою службою України». Автор 34 публікацій, з них 23 — наукові статті, 9 — тези доповідей. Є співавтором збірників наукових праць, автором одноосібної монографії «Управління Державною кри­мінально-виконавчою службою України: адміністративно-правове дослідження» (2008), навчального посібника «Організація діяльності установ виконання покарань в Україні» (2012). Член-кореспондент Міжнародної кадрової академії, член вченої ради НАВС, спеціалізованих вчених рад ХНУВС та НАВС, Міжнародного університету бізнесу і права (м. Херсон). Є.Ю. Бараш має численні відзнаки відомчих та правоохоронних органів, медаль «За бездоганну службу» III ступеня, подяку Кабінету Міністрів України; є почесним працівником Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Yevhen Yu. Barash
DSc (Law), As. Prof.

Head of Criminal and Penal Service Institute, the National Academy of Internal Affairs, Major General of the Internal Service. Fields of research: administrative law and the process; finance law; information law; administrative and legal principles of the management of the State Criminal and Penal Service of Ukraine.