СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАвраменко Анатолій Олександрович

Авраменко
Анатолій Олександрович

Завідувач проблемної лабораторії з питань хронічного гелікобактеріозу, професор кафедри олімпійського і професійного спорту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Доктор медичних наук, професор.
А.О. Авраменко — провідний автор нової теорії виразкоутворення — теорії «їдкого лужного плювка» (аміачно-лужного пошкодження) (2007). Стаж його науково-дослідної роботи з проблеми хронічного гелікобактеріозу сягає 20 років. Народився 13 січня 1963 р. у м. Миколаїв. Вищу освіту здобув у Кримському ордена Трудового Червоного Прапора медичному інституті, який закінчив з відзнакою. У 1984 р. розпочав професійний шлях на посаді медбрата урологічного відділення обласної лікарні ім. Семашка (м. Сімферополь). З 1986 р. — у Миколаєві: лікар-інтерн лікарні швидкої медичної допомоги, лікар-хірург 2-ї міської поліклініки, лікар-ендоскопіст 3-ї міської лікарні. У вищій школі Анатолій Олександрович працює з 2003 р. Зокрема, в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Україна» пройшов шлях до професора кафедри фізичної реабілітації. У Миколаївському національному університеті ім. В.О. Сухомлинського —

завідувач кафедри фізіології та біохімії, завідувач кафедри біології людини та тварин. З 2015 р. — завідувач проблемної лабораторії з питань хронічного гелікобактеріозу, професор кафедри олімпійського і професійного спорту на постійній основі Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. Кандидатську дисер­тацію захистив у 2001 р., докторську — в 2009 р. З 2010 р. є членом-кореспондентом АНС України. Лікарську діяльність як гастроентеролога і ендоскопіста вищої категорії здійснює на базі приватного Центру прогресивної медицини та реабілітації «Rea+Med» (м. Миколаїв) з 2010 р. В останні 3 роки на базі центру проводяться дослідження з діагностики та створення нових схем з лікування перед­ракових станів слизової шлунка (атрофії, товстокишкової метаплазії, дисплазії), де медикаментозне лікування, у якому відсутні інгібітори протонової помпи (ІПП), поєднується з озонотерапією. А.О. Авраменко — автор 255 наукових публікацій, у тому числі 2 монографій: «Гелікобактеріоз» (2004) та «Виразкова хвороба (нариси клінічної патофізіології)» (2008), 1 навчального посібника та 15 патентів на винаходи і корисні моделі. За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток медичної науки Анатолій Олександрович нагороджений почесною грамотою міського голови м. Миколаїв, а за значні досягнення у науковій сфері — грамотою Управління освіти і науки
Миколаївської ОДА. Одружений, має 2 дітей. Життєве кредо вченого — вислів римського філософа Л. Сенеки: «Якщо немає подальшого зростання, значить, близький кінець».

Anatolii O. Avramenko
MD, Prof.

Head of the Problem Laboratory on Chronic Helicobacteriosis, Professor of Olympic and Professional Sports Department, Petro Mohyla Black Sea State University. Fields of research: chronic helicobacteriosis, etiolo­gy and pathogenesis of duodenal ulcer, erosive and ulcerative lesions of gastroduodenal zone, theory of «caustic alkali saliva» (ammonia alkaline lesion).