СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЧернушенко Катерина Федорівна

Чернушенко
Катерина Федорівна

Завідувач лабораторії імунології Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України (1968–2010)


Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. У медицину приходять і залишаються назавжди з величезним бажанням допомагати людям. Яскравий приклад – Катерина Федорівна Чернушенко. Народилася 3 грудня 1926 р. у м. Конецгір’я Архангельської області. Омріяну медичну освіту здобувала на лікарському факультеті Архангельського медичного інституту, після закінчення якого у 1950 р. переїхала до Києва. Відтоді її лікувальна і наукова діяльність була пов’язана з Київським інститутом фтизіатрії (нині – Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського). Перші наукові пошуки стосувалися ролі нервової систе­ми в імунітеті при туберкульозі. Вже після двох років досліджень впливу наркотичного сну на імунологічну реактивність організму результати роботи молодої вченої вийшли друком у виданні «Проблеми туберкульозу», а потім були передруковані в Румунії, Бразилії і Франції.

Під час підготовки докторської дисертації К.Ф. Чернушенко розробила оригінальну експериментальну модель лікувальної алергії, на основі якої запропонувала методи діагностики лікувальної алергії, лікування і профілактики побічної дії ліків. Упродовж 1968–2010 рр. Катерина Федорівна завідувала лабораторією імунології Національного інституту фтизіатрії і пульмунології імені Ф.Г. Яновського. Крім того, у 1970 р. створила Товариство імунології та алергології, яке незмінно очолювала до 1994 р. В цілому дослідженням імунології присвятила 51 рік трудової діяльності. Подальша наукова діяльність вченої спрямовувалася на вивчення проблем імунопатогенезу туберкульозу і неспецифічних захворювань легенів. Під її керівництвом та за безпосередньої участі у лабораторії були розроблені та вдосконалені методи оцінки імунологічного статусу пацієнтів і методи диференціальної діагностики захворювань легенів. Катерина Федорівна сформулювала нову концепцію диференціації імунних станів на захисно-пристосувальні та імунодефіцитні, вивчила патогенетичну роль аутоімунних реакцій при різних видах патології тощо. За результатами багаторічних наукових досліджень вийшли друком 730 статей, 13 монографій. Під її керівництвом захистилися 20 докторів і 71 кандидат наук. Сьогодні, перебуваючи на заслуженому відпочинку, К.Ф. Чернушенко бере участь у роботі НАМН України, займається консультативною роботою в інституті фтизіатрії. Нагороджена відзнаками «Знак пошани», «Відмінник охорони здоров’я», медалями «Учасник війни», «Ветеран праці», «За підготовку наукової зміни», лауреат премії НАН України ім. І.І.  Мечникова. Невтомна жінка, талановитий медик, шанований науковець, Катерина Федорівна ще й бабуся двох онучок. Її життєве кредо: «Працювати без лінощів».