СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЧеркасов Володимир Федорович

Черкасов
Володимир Федорович

Завідувач кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка


Доктор педагогічних наук, професор. Наукова і педагогічна діяльність Володимира Федоровича Черкасова наближає до студентів музичну творчість у її теоретичному аспекті, сприяє професійно-педагогічному становленню майбутніх педагогів-музикантів. Значна частина досліджень вченого присвячена музично-педагогічній освіті в Україні. Народився 28 липня 1954 р. у м. Олександрія Кіровоградської області. Після закінчення на той час ще Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О. Пушкіна у 1981 р. розпочав професійне становлення викладачем кафедри хорового диригування та методики музичного виховання. Упродовж 1982–1985 рр. навчався в аспірантурі НДІ художнього виховання АПН СРСР. З 1986 р. – старший викладач, доцент кафедри хорового диригування та методики музичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О. Пушкіна. Деякий час обіймав посаду завідувача цієї кафедри.

У 2005 р. продовжив навчання у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, після закінчення якої захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)». З 2010 р. Володимир Федорович – професор кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, з 2012 р. – професор, завідувач кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. В.Ф. Черкасов розробив навчальну програму та запровадив у навчальний процес спецкурс «Музично-педагогічна освіта України» для студентів-магістрантів. Загальний педагогічний стаж Володимира Федоровича – 39 років, серед його учнів 8 стали кандидатами педагогічних наук. Автор 130 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях з питань музично-педагогічної освіти в Україні та художньо-естетичного виховання молоді, зокрема однієї монографії та двох навчальних посібників з грифом МОН України. У 2011 р. науковець взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю: шляхи до інтеграції» (Самарія, Ізраїль), де виступив із доповіддю про інтеграцію музично-педагогічної освіти України до європейського освітнього простору; також став учасником конкурсу на краще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в КДПУ ім. В. Винниченка в номінації «Соціально-гуманітарні дисципліни» та учасником презентації наукової і методичної літератури з проблем педагогічної і мистецької освіти, організованої та проведеної Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. В.Ф. Черкасов – член вченої ради, заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира ­Винниченка, член редакційної колегії наукового часопису «Наукові записки» КДПУ ім. В. Винниченка. За досягнуті успіхи у науковій і навчально-виховній роботі нагороджений грамотою НАПН України та почесними грамотами ректорату КДПУ ім. В. Винниченка.