СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПіскун Раїса Петрівна

Піскун
Раїса Петрівна

Завідувач кафедри медичної біології вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова


Доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Раїса Петрівна Піскун як мудра жінка сконцентрувала в собі все найкраще, що можна поєднати у досвідченій, високоерудованій особистості: педагогічну майстерність, організаторські здібності та постійний науковий пошук. Народилась 1 січня 1946 р. у с. Пагурці Він­ницької області в сім’ї вчителів. Випускниця Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, у 1974 р. розпочала науково-педагогічну діяльність у Вінницькому медичному інституті імені М.І. Пирогова асистентом кафедри біохімії, згодом працювала асистентом та старшим викладачем кафедри гістології, а у 1980 р. захистила кандидатську дисертацію. Отримані Р.П. Піскун морфологічні дані фенікаберана увійшли в матеріали, які були подані до Фармакологічного Комітету СРСР, і з 1980 р. використовуються у практичній медицині. Матеріали експериментальних досліджень інших препаратів лягли в основу докторської дисертації Раїси Петрівни

«Функціональна морфологія внутрішніх органів при експериментальному атеросклерозі і його корекції препаратами різного механізму дії», захищеної в 1992 р., а у 1993 р. отримано дозвіл Фармакологічного комітету України на клінічні випробування вітчизняного препарату полісорбу як лікувального засобу. З 1993 р. Р.П. Піскун очолює кафедру медичної біології. З 2007 р. наукові розробки кафедри проводяться в рамках теми «Морфофункціональний стан кровоносного русла і клітинних елементів органів і тканин при експериментальному атеросклерозі в умовах генної терапії». Під керівництвом Раїси Петрівни виконано і захищено 7 кандидатських дисертацій, наразі виконується 1 докторська і 2 кандидатські роботи. Вчена є автором понад 400 наукових праць, з яких монографія «Вінборон – лікарський засіб з політропними фармакологічними ефектами», 10 посібників та 5 практикумів, 5 патентів на винаходи. Є співавтором підручника «Медична біологія», за який в 2007 р. відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки. Р.П. Піскун 15 років поспіль є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій при Тернопільському державному медичному університеті, членом редакційної колегії фахових журналів «Вісник Вінницького національного медичного університету» і «Вісник морфології», членом правління міжнародної асоціації паразитоценологів, очолює обласне товариство клітинних біологів. Брала участь у міжнародних наукових зібраннях в Тель-Авіві, Санкт-Петербурзі, Москві, Кишиневі, Любліні. Розробила навчальні програми для медичного, стоматологічного і медико-психологічного факультетів медичних ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації. За особисті заслуги в підготовці висококваліфікованих лікарських кадрів та значні досягнення в розвитку вищої медичної освіти у 2007 р. удостоєна почесного звання «Заслужений працівник освіти України». Заміжня, має дочку, сина та шістьох онуків. Маючи надзвичайно високе працелюбство, Раїса Петрівна керується у своїй діяльності висловом: «Під лежачий камінь вода не тече».