СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКарлова Олена Анатоліївна

Карлова
Олена Анатоліївна

Професор кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова


Доктор економічних наук, професор. Олена Анатоліївна Карлова – науковець у галузі життєзабезпечення міст. У її трудовій діяльності поєднуються практична і наукова робота з фаху. В останні 25 років наукові інтереси професора Карлової О.А. становлять менеджмент міського господарства, розвиток та функціонування адміністративно-територіальних одиниць, інжиніринг бізнес-процесів підприємств невиробничої сфери, економіка національного господарства України. Народилася 1 серпня 1961 р. у Харкові. Вищу освіту здобувала у Харківському інституті інженерів комунального господарства (нині – Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова) за спеціальністю «Економіка та організація міського господарства». Ґрунтовні знання Олени Анатоліївни сприяли набуттю цінного практичного досвіду впродовж 1983–1991 рр., коли вона працювала на інженерних та економічних посадах у виробничих структурах міста Харкова.

Так, у 1983–1985 рр. працювала інженером відділу капітального будівництва Харківського авіаційного заводу ім. Ленінського комсомолу; у 1987–1991 рр. – економіст, згодом начальник виробничо-технічного відділу житлово-експлуатаційного об’єднання Київського району м. Харків. З 1991 р. діяльність О.А. Карлової пов’язана з вищою школою. Розпочавши роботу асистентом кафедри економіки підприємств міського господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Олена Анатоліївна в 1999 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2000 р. продовжила роботу доцентом кафедри, а з 2012 р., після захисту докторської дисертації на тему «Теоретико-методологічні засади функціонування і розвитку соціально-економічної системи міського комплексу», – професор кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві. Результати досліджень Олени Анатоліївни викладені у більш ніж 120 наукових працях та науково-методичних роботах. Вийшли друком 4 навчальні посібники з грифом МОН України, понад 60 статей у наукових фахових виданнях з питань економіки. З 1995 р. під керівництвом О.А. Карлової підготовано 35 магістрів з менеджменту організацій та 2 кандидатів економічних наук. Також вона є членом спеціалізованих вчених рад Донецького державного університету управління та Черкаського державного технологічного університету. Активно займається громадською діяльністю: член Української асоціації «Жінки в науці та освіті», співпрацює з Харківською обласною організацією Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги, одна зі співзасновників Гендерного центру Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. За плідну науково-педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та науковців та високі досягнення в науці відзначена Подякою голови міста Харкова. Олена Анатоліївна пишається дітьми – донькою Марією та сином Глібом. Розуміє, що робота викладача і науковця – нелегка праця, однак обрала фах через бажання передати молодому поколінню знання і заохотити до роботи. Життєве кредо: «Є тільки два способи прожити життя: жити зі страху та жити заради любові».