СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДонченко Світлана Павлівна

Донченко
Світлана Павлівна

Голова секції історії України кафедри соціології Дніпродзержинського державного технічного університету


Доктор історичних наук, професор. Світлана Павлівна зосередила наукову діяльність на політичній історії України. Сфера розробок та інте­ресів – особливості та специфіка українських політичних партій, особливо ліберальних та консервативних. Народилася 24 вересня 1952 р. у м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області. Віддавши перевагу вивченню історії, у 1971 р. стала студенткою Дніпропетровського державного університету. Обрану спеціальність вивчала на науковому рівні, брала участь у конкурсах наукових студентських робіт і займала перші та другі місця у всесоюзних та всеукраїнських конкурсах. Університет закінчила з відзнакою в 1976 р. і розпочала роботу за фахом у музеї історії м. Дніпродзержинськ. Займаючись улюбленою справою, послідовно обіймала посади молодшого, старшого наукового співробітника, завідувача відділу, заступника директора музею з наукової роботи. В цей час будувалося нове приміщення для музею, для якого Світлана Павлівна разом із науковими співробітниками готувала експозицію.

Поряд із активною науковою роботою, спробувала себе в журналістиці: з 1985 р. кореспондентом багатотиражної газети «Знамя Дзержинки» Дніпровського металургійного комбінату. Однак прагнення С.П. Донченко до ґрунтовної освіти і наукового дослідження історичних подій переважило, і в 1986 р. вона вступила до денної аспірантури Дніпропетровського державного університету. Непростим видався 1989 р., більшість аспірантів-істориків залишали навчання, та Світлана Павлівна захистила кандидатську дисертацію. З січня 1990 р. працювала на кафедрі історії КПРС, яка пізніше була реорганізована у кафедру ­історії України та українознавства. У 2006 р. захистила докторську дисертацію і  була призначена завідувачем кафедри історії України. З 2008 р. Світлані Павлівні присвоєно вчене звання професора. С.П. Донченко – спеціаліст з історії лібералізму в Україні. На сьогодні визначено, що український лібералізм має свою специфіку: українські ліберали успішно поєднували риси європейської соціал-демократії і лібералізму, що зближувало їх із європейськими політичними партіями і відрізняло від російських лібералів. Також історики, представники українських діаспор досліджують консервативні напрями, у тому числі й українські, використовуючи доробки наших учених. Розвиток проблеми лібералізму і консерватизму в Україні продовжують аспіранти та докторанти Дніпродзержинського державного технічного університету під керівництвом Світлани Павлівни. У зв’язку зі зміною структури університету кафедра історії України увійшла до складу кафедри соціології як секція, головою якої було призначено С.П. Донченко (2009). В університетській роботі Світлана Павлівна приділяє час для підготовки аспірантів. Крім того, професор Донченко ініціювала створення щорічного наукового журналу гуманітарних дисциплін «Славута». Видання виходить за її загальною редакцією. Авторська наукова бібліотека Світлани Павлівни налічує дві монографії та понад 170 статей. За досягнення в навчальній, науковій та педагогічній роботі нагороджена нагрудним знаком Мінвузу УРСР. У 1998–2002 рр. була обрана депутатом Дніпропетровської обласної ради, за депутатську роботу нагороджена відзнакою міського голови м. Дніпродзержинськ. Удостоєна звання «Відмінник освіти України». Донька Світлани Павлівни теж обрала наукову діяльність, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.