СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДокашенко Галина Петрівна

Докашенко
Галина Петрівна

Завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету


Доктор історичних наук, професор. Галина Петрівна Докашенко – натхненний приклад становлення жінки в науці та викладацькій діяльності. Їй притаманна своєрідна одержимість професора-педагога, яка є рушійною силою для нових відкриттів і досліджень. Тим більше, коли мова йде про історичну науку. Народилась 13 серпня 1957 р. у м. Горлівка Донецької області в родині шахтаря Безрука Петра Федоровича. З дитинства проявляла організаторські здібності, очолювала шкільну, а згодом і міську дитячу та молодіжну громадські організації. Школу закінчила із золотою медаллю і в 1974 р. вступила до Донецького державного (нині – національного) університету. Після завершення навчального закладу працювала у виборних комсомольських органах і одночасно навчалась в аспірантурі Інституту історії Академії наук УРСР без відриву від виробництва.

Саме в академічному інституті під керівництвом видатних українських істориків, засновників української наукової школи слов’янознавства І.М. Мельникової та П.С. Соханя сформувалась як фахівець-історик. У 1984 р. захистила кандидатську, у 2009 р. – докторську дисертації. Опублікувала близько 100 наукових праць, більшість з яких присвячено проблемам слов’янознавства та новітній історії Болгарії. Г.П. Докашенко – автор одноосібної монографії, співавтор навчального посібника, керівник колективу упорядників збірника документів, автор багатьох статей, навчально-методичних матеріалів, тез виступів на всеукраїнських і міжнародних конференціях як в Україні, так і за її межами. У 2013 р. отримала запрошення та взяла участь у роботі ІІІ Міжнародного конгресу болгаристів в Софії, що є свідоцтвом особистого внеску вченої в болгаристику. Науково-педагогічна діяльність Г.П. Докашенко пов’язана з Горлівським державним педагогічним інститутом іноземних мов (після реорганізації у 2012 р. – Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний інститут») – одним з найвідоміших не тільки в нашій країні, але й за її межами, філологічним ВНЗ. У цьому виші Галина Петрівна пройшла трудовий шлях від лаборанта до завідувача кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, стала одним із ініціаторів відкриття в інституті спеціальності «Історія». Також нині є членом редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Грані історії», членом спеціалізованої вченої ради ДонНУ з присвоєння наукових ступенів кандидатів і докторів історичних наук, неодноразово опонувала на захистах кандидатських та докторських дисертацій. Галина Петрівна не тільки шанований науковець, а й щаслива дружина, мама і бабуся. Чоловік – Докашенко Віктор Миколайович – директор Горлівського інституту іноземних мов, доктор історичних наук, професор, тож домівка часто стає місцем наукових дискусій. Син – Писарев Ярослав Володимирович, обрав професію адвоката. Його дружина Оксана Андріївна закінчує аспірантуру Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, за фахом філолог, історик літератури. Разом вони виховують сина Гліба, який невдовзі стане школяриком. Життєве кредо Г.П. Докашенко – віддзеркалення її наукового шляху: «Я поважаю успіх, що є наслідком наполегливої праці».