СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГорняк Ольга Василівна

Горняк
Ольга Василівна

Завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова


Доктор економічних наук, професор. Ольга Василівна Горняк – науковець економічної галузі. Народилася 19 грудня 1954 р. у с. Ревівка Новогеоргіївського району (нині – м. Світловодськ) Кіровоградської області. За спеціальністю «Політична економія» у 1971 р. закінчила Київський державний (зараз – національний) університет ім. Т.Г. Шевченка, у 1979 р. – аспіранту­ру Одесь­кого державного (тепер – національного) університету ім. І.І. Мечникова і залиши­лася працю­вати на кафедрі політичної економії асистентом. В цей час досліджувала тему «Вироб­ничі об’єднання та їх ефективність», яку обрала для кандидатської дисертації. З 1985 р. обіймала посаду доцента кафедри політичної економії. Продовжила наукове вивчення обраної галузі знань, результати досліджень висвітлила у докторській дисертації на тему «Закономірності розвитку та функціонування сучасних підприємств в умовах ринкової трансформації», яку успішно захистила у 2004 р.

У 2005–2008 рр. працювала заступником директора Інституту математики, економіки та механіки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. У 2008 р. призначена завідувачем кафедри економічної теорії та історії економічної думки цього навчального закладу. На сучасному етапі основними напрямками наукових досліджень Ольги Василівни є розвиток теорії фірми в рамках нової інституціональної економічної теорії та дослідження зако­номірностей розвитку і економічної природи сучасного підприємства, яке діє в умовах невизначеності економічного середовища. Під її керівництвом готували до захисту і захистили кандидатські дисертації 3 аспіранти, в тому числі студент із Китайської Народної Республіки. О.В. Горняк є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій – Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова та Одеського національного економічного університету. Керує­ секцією «Економіка» Малої академії наук при Одеському обласному центрі позашкільної освіти. Також є науковим редактором журналу «Вісник Одеського національного університету. Економіка». Автор 4 монографій («Концепція підприємства в перехідній економіці», «Фірма в економічній теорії та практиці господарювання» та інших), численних статей у фахових періодичних виданнях з питань економічної теорії та інших розділів економічної науки. У співавторстві видала 6 навчальних посібників («Економіка підприємства», «Экономика предприятия», «Основы экономической теории», «Теорії фірми» та інші).Плідна наукова та педагогічна робота Ольги Василівни відзначена подяками та грамотами Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. За підготовку спеціалістів вищої категорії як кращий науковий керівник аспіранта року нагороджена грамотою консула КНР. Заміжня, має двох доньок. Життєве кредо О.В. Горняк стане запорукою успіху кожного, хто зможе його дотриматися: «Часу вистачає на все, треба тільки правильно його розподілити».