СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГораль Ліліана Тарасівна

Гораль
Ліліана Тарасівна

Директор Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі, завідувач кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу


Доктор економічних наук, професор. Трудовий і життєвий шлях Ліліани Тарасівни Гораль пов’язаний з рідним містом, рідним вищим навчальним закладом і газотранспортною галуззю. Народилася у 1967 р. в м. Івано-Франківськ. Першу вищу освіту здобувала на факультеті нафтогазопроводів Івано-Франківського інституту нафти і газу (нині – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) за спеціальністю «Інженер-механік», продовжила навчання в аспірантурі і в 1999 р. захистила кандидатську дисертацію. У прагненні до нових знань другою освітою обрала економічну. В інституті нафти і газу розпочала роботу асистентом кафедри нафтогазової гідрогеомеханіки, а сьогодні є директором Інституту економіки і управління в нафтогазовому комплексі. За 45 років існування університету Ліліана Тарасівна – єдина жінка-декан (директор). У 2012 р. успішно захистила докторську дисертацію, основні ідеї якої

та одноособової монографії «Теорія і практика реструктуризації газотранспортних підприємств» успішно впроваджені в діяльність підприємств НАК «Нафтогаз України».Наукові ідеї, подані Ліліаною Тарасівною, були використані в роботах вчених університету та фахівцями газотранспортної галузі. Під її керівництвом захищено 2 кандидатські дисер­тації, триває наукова робота ще з чотирма аспірантами. Також вона є членом спеціалізованої вченої ради. Основними напрямами наукових досліджень Л.Т. Гораль є методологiчні проблеми оцiнювання та підвищення економічної ефективностi трубопровiдного транспорту газу в умовах нестабільності; прогнозування перспектив технологічного оновлення магістральних газопроводів, компресорних станцій і підземних сховищ газу; розвиток теоретико-методологічних та прикладних засад забезпечення конкурентоспроможності газотранспортних та газорозподільних підприємств тощо. За обраною тематикою вона неодноразово представляла університет на всеукраїнських та міжнародних конференціях, опублікувала близько 100 наукових та навчально-методичних праць. Ліліана Тарасівна бере участь у розробці стратегій економічного розвитку регіону, у різноманітних громадських слуханнях з питань економіки та управління. Є членом експертної комісії з економіки при Акредитаційній комісії України, членом редакційної колегії науково-практичних видань «Нафтогазова галузь України» та «Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтогазовому комплексі». Неодноразово нагороджувалася почесними грамотами Івано-Франківської обласної державної адміністрації, обласної ради. Відзначена премією та нагрудним знаком «Відо­мий науковець року». З чоловіком Петром Володимировичем виховали сина Олександра. Життєве кредо Л.Т. Гораль: «Роби, що маєш робити, і хай буде, що буде».