СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБоброва Надія Федорівна

Боброва
Надія Федорівна

Завідувач відділу офтальмології дитячого віку ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України»


Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Потомствений лікар, Надія Федорівна є провідним дитячим офтальмологом України. Її мати, професор Скрипниченко Зінаїда Михайлівна, учениця академіка В.П. Філатова; батько, Катков Федір Григорович, Герой Радянського Союзу, генерал армії. Наукову і практичну діяльність професор Боброва присвятила покращенню і розробці сучасних способів лікування тяжкої вродженої, спадкової та набутої патології органа зору у дітей. У 1980 р. захистила кандидатську, у 1992 р. – докторську дисертацію. Широке коло наукових досліджень Надії Федорівни зумовило виникнення наукової школи, що спеціалізується на питаннях інвалідизуючої офтальмології дитячого віку. Н.Ф. Боброва – керівник 11 кандидатських і 1 докторської дисертацій, досягненнями якої стали ґрунтовні теоретичні дослідження, наукове обґрунтування та розробка нових методів хірургічного лікування, впровадження яких є значним внеском у науку і практику сучасної педіатричної офтальмології.

Понад 25 років Надія Федорівна очолює відділ офтальмології дитячого віку ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України», на базі якого організовано Український центр дитячої офтальмології – високоспеціалізований науковий та лікувальний заклад, що здійснює як активну наукову, так і практичну лікувальну роботу, а також є базою для проведення міжнародного наукового співробітництва. Як науковця та мікрохірурга, керівника Республіканського центру дитячої офтальмології в Україні, Надію Федорівну характеризують творчий підхід до постановки мети та завдань дослідження, чесність і принциповість в аналізі отриманих результатів, професійна ерудиція та майстерність. Професор Боброва – автор понад 550 друкованих праць, третина з яких опублікована за кордоном, чотирьох монографій, 25 винаходів та патентів, присвячених новітнім розробкам хірургії ока. Є членом вченої ради Інституту очних хвороб та тканинної терапії імені В.П. Філатова, заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, членом редколегії «Офтальмологічного журналу», головою секції дитячої офтальмології Української асоціації офтальмологів, членом президії Європейської асоціації катарактальних та рефракційних хірургів. Щорічно виступає з лекціями та доповідями на світових та міжнародних форумах офтальмологів. Налагоджена міжнародна співпраця (Швеція, Бельгія, Єгипет, Японія, Швейцарія) сприяє обміну досвідом та розробці нових методів лікування ока у дітей раннього віку при вродженій катаракті та злоякісному новоутворенні – ретинобластомі. У результаті на благодійній основі понад 160 дітей отримали хірургічну допомогу світового рівня. Плідна науково-дослідна та лікарська діяльність Н.Ф. Бобрової відзначена почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки України», державною нагородою – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня та нагородами Української православної церкви – орденами святої праведної Анни II ступеня та святої великомучениці Варвари I ступеня. Зниження показника дитячої інвалідності по зо­ру – основне досягнення Надії Федорівни та очолюваного нею колективу.