СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ



Акіньшин Валерій Дмитрович

Акіньшин
Валерій Дмитрович

Головний науковий співробітник відділу наукової роботи та міжнародного співробітництва Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля


Доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член Академії інженерних наук України. Сьогодні Валерій Дмитрович зосередив увагу на науковій діяльності, працює над тематикою пожежної безпеки, зокрема, питаннями теплофізики і процесів горіння, та в його трудовій біографії є досвід роботи і в галузі освіти, на керівних посадах вищих навчальних закладів. Народився 14 серпня 1941 р. у м. Петропавловськ, Республіка Казахстан. Закінчив у 1965 р. Уральський політехнічний інститут ім. С. Кірова за спеціальністю «Фізичні методи розділення і використання ізотопів». Експериментально досліджував ізотермічний плин розріджених газів при різних температурах, з цієї теми в 1974 р. захистив кандидатську дисертацію. Трудову діяльність розпочав в Уральському політехнічному інституті, працював асистентом, викладачем, доцентом кафедри.

Продовжив роботу у Свердловському інженерно-педагогічному інституті на посадах першого проректора, а згодом і ректора закладу. У 2002 р. захистив докторську дисертацію з теми «Газодинаміка нерівномірних систем «розріджений газ – ядерна мембрана». Завідував кафедрами Черкаського філіалу Київського політехнічного інституту, Херсонського технічного університету, керував науковою роботою у Черкаському інженерно-технологічному інституті, деякий час очолював Інститут соціального управління, економіки і права. Наукового спрямування робота В.Д. Акіньшина набула після призначення його директором з науково-екологічної діяльності Державного унітарного підприємства міста Москви «Радон». Нині учений є головним науковим співробітником відділу наукової роботи та міжнародного співробітництва Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Основним завданням для себе як досвідченого науковця Валерій Дмитрович визначив допомогу молодим ученим, які тільки розпочинають свій шлях у науці. Опублікував більше ніж 200 статей у наукових журналах України і закордону, 15 наукових монографій та 19 навчальних посібників та підручників. Під його керівництвом захищено понад 20 кандидатських та 3 докторські дисертації. Валерія Дмитровича обрано членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт в Українському національно-дослідному інституті цивільного захисту в Києві та в Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля в Черкасах, членом Нью-Йоркської академії наук. Серед монографій В.Д. Акіньшина – «Кінетика релаксації розрідженого газу у відкритих фізичних системах», «Статистичні методи розв’язання локальних і нелокальних задач в нерівноважній термодинаміці». Валерій Дмитрович поєднав у собі покликання педагога і науковця, що підтверджує його життєве кредо: «Душа, в якій відсутня муд­рість – мертва. Але якщо її наповнити знаннями, вона оживе, подібно до занедбаної землі, яку оросив дощ».