СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАгеєв Дмитро Володимирович

Агеєв
Дмитро Володимирович

Професор кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки


Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки. Плідна наукова та науково-дослідна робота Дмитра Володимировича Агеєва спрямована на розвиток теорії синтезу структури та параметричної оптимізації ієрархічних гетерогенних мультисервісних телекомунікаційних мереж в умовах багаторівневої їх структури, що утворюється накладеними мережами, з урахуванням самоподібності потоків у мережі. Народився майбутній науковець 23 квітня 1977 р. у м. Михайлівка Волгоградської області (Росія). Вищу освіту здобув у стінах Харківського державного технічного університету радіоелектроніки (нині – Харківський національний університет радіоелектроніки), який з відзнакою закінчив у 1999 р. за фахом «Багатоканальний електрозв’язок». Того ж року молодий фахівець з питань телекомунікацій вступив до аспірантури альма-матер, де навчався під керівництвом професора Поповського Володимира Володимировича. Кандидатську дисертацію захистив у 2003 р., докторську – у 2011 р.

За роки навчання Дмитро Володимирович здобув заслужений авторитет науковця, трудову діяльність розпочав на кафедрі телекомунікаційних систем ХНУРЕ та пройшов науково-педагогічне становлення від асистента до професора кафедри. Лекції та інші види занять, які проводить професор Агеєв Д.В., напрочуд живі та цікаві, логічна послідовність викладу, що чергується з вдалими прикладами, завжди дає високий результат, підтверджений на іспитах. Також активно займається зі студентами науковою роботою: під його керівництвом студенти щорічно беруть участь у форумах, конференціях різного рівня, конкурсах наукових робіт і виборюють призові місця. У загальному доробку Д.В. Агеєва понад 160 публікацій, серед яких 7 підручників та навчальних посібників з грифом МОН, 6 патентів. За напрямом досліджень науковця та під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій. Дмитро Володимирович постійно веде активну співпрацю із зарубіжними вченими і фахівцями з обміну досвідом та проведення спільних наукових досліджень та освітніх програм. Є дійсним членом Міжнародної організації «Інститут інженерів з електротехніки та електроніки», заступником голови спеціалізованої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій, членом редколегії та відповідальним секретарем електронного наукового фахового видання ­ХНУРЕ журналу «Проблеми телекомунікацій». Наукова діяльність Д.В. Агеєва неодноразово відзначалася на різних рівнях. Як талановитий молодий вчений він – стипендіат Харківської обласної державної адміністрації імені Георгія Федоровича Проскури в галузі технічних наук (2007) та Кабінету Міністрів України (2011). У 2012 р. нагороджений Премією Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки. Вільний час Дмитро Володимирович присвячує родині: разом з коханою дружиною виховує сина.