СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМороз Борис Iванович
Мороз
Борис Iванович
Декан факультету інформаційних та транспортних
систем і технологій Академії митної служби України,
завідувач кафедри інформаційних систем і
технологій, доктор технічних наук, професор,
радник митної служби І рангу

Борис Іванович Мороз народився 20 вересня 1948 року у селі Виноградівка Магдалинівського району Дніпропетровської області. Освіту здобув у Дніпропетровському державному університеті, фізико-технічний факультет якого закінчив у 1974 році за спеціальністю «Виробництво літальних апаратів». 1981 року закінчив аспірантуру Харківського інституту радіоелектроніки і 1983 року захистив кандидатську дисертацію. Від 1993 року — доктор технічних наук. У 1985 році йому присвоєно вчене звання доцента, а 1995 — професора.

Професійний досвід Борис Іванович здобув у Конструкторському бюро «Південне» та в Спеціалізованому конструкторському бюро «Орбіта». Від 1984 року повністю присвятив себе науці, обійнявши посаду старшого наукового співробітника Науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту машинобудування для видобутку корисних копалин з дна Світового океану (м. Дніпропетровськ). Упродовж 1985–1993 років був доцентом кафедри робототехнічних систем фізико-технічного факультету Дніпропетровського державного університету. Викладав курси: «Електронні пристрої», «Цифрові обчислювальні пристрої робототехнічних систем», «Обчислювальні машини і програмування», «Теорія інформації» та інші. З 1998 року і дотепер працює в Академії митної служби України, де очолює факультет інформаційних та транспортних систем і технологій та кафедру інформаційних систем і технологій. Професор Борис Мороз — один із фундаторів мережі обчислювальних центрів колективного користування Міністерства чорної металургії України. Серед його наукових досягнень — розробка якісно-кількісних характеристик інформації, оптимізація інформаційних систем і процесів. Він автор понад 200 наукових праць у галузі інформаційних технологій, серед яких монографії, підручники та навчальні посібники. Сформулював новий науковий напрям «Розробка методів та засобів оптимального (раціонального) обслуговування інформаційних потоків в інформаційно-обчислювальних ком- плексах автоматизованого управління і інформа-ційного обслуговування, що забезпечують обробку окремих повідомлень без втрат і з урахуванням змін їх цінності і характеристик старіння в процесі очікування і обробки» (1992 р.). Підготував шість кандидатів наук. Член науково-методичної комісії з комп’ютерних наук з вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Член Спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій при Дніпропетровському національному універ-ситеті та Національній металургійній Академії України, член Наукової ради Державної митної служби України. Нагороджений грамотою Верховної Ради України (2009 р.), нагрудними знаками «Почесний митник України» (2005 р.), «За досягнення в митній справі ІІ-го ступеня» (2008 р.), «За сумлінну службу в митних органах ІІІ-го ступеня» (2009 р.).